Regionalt – Många föräldrar oroliga att deras barn ska råka illa ut på grund av alkohol

By on 27 oktober, 2016

I en undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra bland tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarar knappt 2 av 3 (63 procent) att de vill se fler alkoholfria aktiviteter för ungdomar under 18 år i samband med Halloween. Knappt hälften (48 procent) uppger även att de är oroliga för att deras tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol.

Att erbjuda ungdomar bra och roliga alkoholfria aktiviteter är en viktig del i det förebyggande arbetet mot alkohol. Vid Halloween är det många ungdomar som kommer i kontakt med alkohol för första gången och därför är det så viktigt att det finns alternativ till att dricka alkohol, detta är också något som tonårsföräldrar efterfrågar, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Över 8 av 10 (81 procent) av de tillfrågade tonårsföräldrarna uppger även att de tror att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol och 45 procent tror att det vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med Halloween.

I våras skickade IQ ut boken Tonårsparlören till drygt 100 000 vårdnadshavare med barn som under 2016 fyller 14 år. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som ”Hur pratar man om alkohol?”, ”Bjuda hemma?” och ”Köpa ut?”.

Det är viktigt som förälder att engagera sig i vad ens tonåring ska göra på Halloween, det är att visa att man bryr sig. Att prata med sin tonåring om alkohol är ett sätt att senarelägga alkoholdebuten och minska riskerna kopplade till alkohol både på kort och lång sikt, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

IQs fem tips till tonårsföräldrar inför Halloween

1. Prata – Prata med din tonåring om Halloween, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara osv. Berätta hur du ser på alkohol, tider osv.

2. Köp inte ut alkohol – Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn ”visar” du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.

3. Prata med äldre syskon och kompisar – Berätta för äldre kompisar och syskon att du förväntar dig att de inte köper ut alkohol.

4. Håll kontakten – Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig.

5. Kom överens med andra föräldrar – Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn osv.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på www.tonarsparloren.se där finns även innehållet som ljudbok och på engelska.

*Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av IQ under perioden 1 – 9 april 2016 bland 1000 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en webbenkät.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login