Regionalt – Motormännen fick medhåll av regeringen i kritiken mot utglesad bilbesiktning

By on 8 december, 2016

Idag meddelade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringen inte tänker glesa ut intervallerna för kontrollbesiktning av personbilar och lätta fordon, bland annat med motiveringen att det skulle vara skadligt för miljön samt hota trafiksäkerheten.

Transportstyrelsen föreslog förra hösten att Sverige skulle sänka sig till minimikraven i EU och att bilar därmed skulle besiktigas mer sällan än idag, men förslaget mötte stark kritik från bland annat Motormännen.

Det blir alltså ingen ändring, vilket bådar gott för både bilisterna och miljön. Förarens vetskap om bilens trafiksäkerhetsbrister är viktig! Det är också väldigt bra att känna till sådana fel på fordonet som ifall de lämnas utan åtgärd riskerar att ge upphov till ännu mer kostsamma följdskador. För konsumenten är det definitivt fördelaktigt att bilen kontrolleras varje år, säger Carl-Erik Stjernvall, tekniker på Motormännen.

I Motormännens tidigare remissvar påpekade vi bland annat att med utglesade intervaller står det helt klart att många bilar med brister skulle lämnas utan åtgärd under onödigt lång tid. Det skulle ge sämre säkerhet och ha negativ inverkan på miljön. Att då glesa ut besiktningsintervallerna går tvärt emot det gedigna trafiksäkerhetsarbete som har genomförts i Sverige och är ett direkt hot mot vår ambitiösa nollvision.

Vi påpekade tidigt att utglesade besiktningsintervaller skulle leda till färre stationer i en avreglerad bilprovningsmarknad, längre resväg till bilprovningen och dyrare kontroller. Konsumenten skulle ha drabbats negativt, servicegraden blivit lägre och priserna riskerat att bli högre. Besparingen uteblir därmed också, avslutar Carl-Erik Stjernvall.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login