Regionalt | Nästan hälften kör för fort på 40-vägar

Av på 7 maj, 2015

Hastighetsmätningar på kommunala gator 2014 visar att det är många trafikanter som kör för fort. Totalt 37 procent av den studerade trafiken körde snabbare än gällande hastighetsgränser och flest kör för fort på 40-sträckor.

År 2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebär att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan år 2007 och 2020. Ett delmål är att minst 80 procent av trafiken på våra gator ska ske inom gällande hastighetsgränser. VTI har tillsammans med NTF följt upp förändringar av trafikanternas hastighetsval på det kommunala huvudvägnätet i tätort.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de genomsnittliga hastigheterna i tätort ligger under gällande hastighetsgräns men att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett stort problem. Detta gäller framför allt på gator med lägre hastighetsbegränsning, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Totalt sett var det 37 procent av den studerade trafiken som körde för fort. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen där endast 54 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. På gator med begränsningen 50 kilometer i timmen var det 61 procent, på 60-sträckor var det 68 procent och på 70-sträckor var det 77 procent som höll rätt hastighet.

Under 2014 dödades 72 personer på det kommunala vägnätet. Cirka 42 procent av de dödade var gående eller cyklister i kollision med motorfordon på gator där hastighetsgränsen var 50 kilometer i timmen eller lägre. Forskning visar att det är ungefär fem gånger högre risk för en fotgängare att dödas om denne blir påkörd i en hastighet av 50 kilometer i timmen jämfört 30 kilometer i timmen.

Bilister har stor respekt för de lägre hastighetsgränserna eftersom förekomsten av oskyddade trafikanter är stor. Ändå visar resultaten att hastighetsefterlevnaden är sämst vid 40 kilometer i timmen. Vad vi behöver nu är beteendepåverkande åtgärder riktade mot trafikanter, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Mätningarna genomfördes i 23 olika orter under september 2014. I varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 69 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka. Mätningar gjordes enbart på vägsträckor i det kommunala vägnätet, med hastighetsgränser mellan 40 och 70 km/tim.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in