Regionalt – Nej till gemensam region i norra Sverige

By on 23 november, 2016

Idag kom beskedet från regeringen, det blir ingen regionbildning i norra Sverige 2019. Men regeringen fortsätter förhandlingarna med förslaget att två nya storregioner bildas 2019, Svealandsregionen och Västra Götalandsregionen som utökas med Värmland.

2015 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att ta fram ett förslag på en ny läns- och landstingsindelning i Sverige. Ett första förslag presenterades i somras. Där föreslogs bland annat att Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten skulle bilda en gemensam region. Sedan dess har de fyra landstingen och regionerna i norr arbetat tillsammans med målet att eventuellt bilda en gemensam region första januari 2019.

Regeringen avbryter regionbildningsprocessen
I förra veckan kom besked från regeringen om att Region Jämtland Härjedalen inte kommer att ingå i en regionbildning och idag meddelade regeringen att regionbildningsprocessen i norr läggs på hyllan.

Det här är värsta tänkbara scenariot. Det är vi i norr som hade haft mest att vinna på en regionreform. Nu går regeringen vidare i en process som kommer att göra redan starka regioner ännu starkare, säger Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbottens läns landsting.

Fortsatt kartläggning av samarbetsmöjligheter
I förberedelsearbetet har ett tydligt uppdrag varit att kartlägga och föreslå möjliga samarbetsområden, oavsett om det blir en gemensam regionbildning eller inte. Ett arbete som kommer att fortsätta när förberedelsearbetet för en regionbildning nu avslutas.

I och med det här beskedet är det viktigare än någonsin att vi i norr hittar konkreta samarbetsområden för att klara våra gemensamma utmaningar inför framtiden, säger Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbotten.

Landstingen och regionerna i norr samverkar sedan tidigare när det gäller den högspecialiserade vården men även andra områden behöver diskuteras. Därför kommer det arbete som under hösten påbörjats med att inventera samarbetsområden och former för samverkan inte bara att slutföras utan även fortsätta utvecklas.

Vi i norr behöver fördjupa och bredda samarbetet och där kan vi använda det material som håller på att växa fram, säger Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbotten.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login