Regionalt | Nu ändras trängselskatten i Stockholm

Av på 28 december, 2015

10 år efter trängselskattens införande sker för första gången en justering av skattebeloppen vid årsskiftet.

Samtidigt införs trängselskatt på Essingeleden. Förändringarna sker för att förbättra framkomligheten i Stockholm som beräknas växa kraftigt under de kommande åren. Den 4 januari 2016 är den första dagen med de nya beloppen.

Trängselskatten infördes för första gången som en del i det så kallade Stockholmsförsöket 2006. Syftet var att genom en skatt minska antalet bilresor i de centrala delarna av Stockholm och att på så sätt minska trängseln och förbättra miljön. Trängselskatten har fungerat som tänkt och trafiken i Stockholm idag är fortfarande betydligt mindre än vad den var vid tidpunkten för trängselskattens införande för tio år sen.

Nya belopp i innerstaden
Sedan trängselskattens införande har befolkningen ökat med 35 000 – 40 000 invånare varje år, vilket ställer stora krav på infrastrukturen. Därför genomförs stora också satsningar som exempelvis Norra länken och Förbifart Stockholm. Men det är inte tillräckligt. 2014 fattade Riksdagen beslut om en första beloppsjustering av trängselskatten som träder ikraft från och med den 1 januari 2016. De nya beloppen för att åka in och ut ur trängselskattezonen blir 11,15, 25 och 35 kronor beroende på vilken tid du passerar. Samtidigt höjs maxtaxan från 60 till 105 kronor per dag och fordon.

Trängselskatt på Essingeleden
En särskild trängselskatt införs på Essingeleden, dock med lägre belopp än i innerstaden; 11, 15, 22 och 30 beroende på vilken tid du passerar.

Essingeleden har idag en trafik på 130 000 fordon per dygn med toppar upp mot 170 000 fordon. Leden är byggd för 80 000 fordon per dag och först i mitten på 2020-talet kommer Förbifart Stockholm att vara klar. Essingeleden måste vara framkomlig fram till dess. Med trängselskatt på Essingeleden beräknas trafiken att minska vilket förbättrar framkomligheten, inte bara på Essingeleden utan även i stora delar av Stockholms stad.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in