Regionalt – Nu är det möjligt med fler preventivmedel till unga

By on 25 september, 2016

Preventivmedel som tidigare varit subventionerade av landstingen, kommer fortsättningsvis att istället vara subventionerade av staten. Det skapar ekonomiskt utrymme för landstingen att erbjuda fler preventivmedel till unga.

Endast 4 av Sveriges 21 landsting erbjuder ett brett utbud av preventivmedel till personer till och med att de fyllt 25 år och 2 landsting gör det gratis. I övrigt subventionerar landstingen preventivmedel, men summorna och utbudet skiljer sig åt beroende på vilken region du bor i. Från och med 1 januari 2017 kommer staten att subventionera preventivmedel inom läkemedelsförmånerna, som därmed blir kostnadsfria för unga t o m 20 år. Därmed överförs kostnaden från landstingen till staten, och istället för att se det som en besparing har landstingen möjlighet att förbättra tillgången till preventivmedel för unga genom att återinvestera pengarna ungas sexuella och reproduktiva hälsa, t ex genom att subventionera ett större utbud av preventivmetoder.

 Det är ett jättebra tillfälle för landstingen att erbjuda ett större utbud av preventivmetoder till unga säger Kristina Ljungros, på RFSU. Vi tycker att säkra preventivmedel är en rättighet och att de ska vara gratis för unga till och med 25 år och det måste naturligtvis se likadant ut i hela landet och inte bero på var man bor.

I RFSUs Sverigebarometer 2016 har RFSU gått igenom hur situationen med preventivmedel för unga ser ut i alla Sveriges landsting.

preventivmedel-län

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login