Regionalt | Ny statistik – Så här många tog sitt liv under 2015

By on 22 augusti, 2016

1554 personer tog sitt liv i Sverige under 2015. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik. 1554 självmord är 1554 för många. För självmorden går till stor del att förebygga eftersom vi i dag vet vilka som löper störst risk att genomföra ett självmord nästa år. Men om inga resurser satsas på att säkerställa uppföljning efter varje självmordsförsök och på att genomföra nollvisionen som riksdagen antog redan 2008, då kommer självmordstalen inte att kunna minska radikalt.

Totalt har 1554 personer tagit sitt liv under 2015, enligt Socialstyrelsens senaste statistik. En uppgång med 23 personer sedan i fjol. Av dessa var 1092 män och 462 kvinnor. För oss som arbetar med att förebygga självmord kommer siffrorna inte som någon överraskning. För de tiotusentals släktingar, vänner, grannar och kollegor som får dödsbud efter ett självmord kommer däremot budskapet ofta som en chock. En chock som sätter igång en spiral av sjukskrivningar, depressioner, sorg och frågan som upprepas i det oändliga: varför?

Det som gör självmord än mer tragiskt är att kunskap om hur självmord kan förebyggas inte implementeras. I dag vet vi exempelvis vilka som är i största riskzonen för att ta sitt liv. Det är gruppen som nyligen genomfört ett självmordsförsök. Vill vi på allvar minska självmorden är det den riskgruppen vi främst bör stötta.

Ungefär tio procent av alla de cirka 8000, som i år försöker ta sitt liv och som vården i Sverige får kännedom om, kommer att ta sitt liv. De flesta gör det inom ett år efter det tidigare självmordsförsöket.

Att inte säkerställa att de som gjort ett självmordsförsök får den uppföljande vård de behöver är en av de största bristerna i det självmordsförebyggande arbetet i Sverige i dag, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för den ideella organisationen Suicide Zero.

År 2008 antog riksdagen en nationell strategi för att förebygga självmord. Men inga medel satsades, ingen samordnare följde upp. Och sedan dess har alltför lite gjorts för att förebygga självmord i Sverige.

Vi har i dag 12 nationella satsningar inom området psykisk ohälsa. Dessa får i år sammanlagt 5,7 miljarder i statligt stöd. Förutom strategin för att förebygga självmord som får noll kronor av staten. Det är helt orimligt, säger Bengt Eliasson, ordförande för Suicide Zero.

I dag är det bara några enstaka län och kommuner som har lokala handlingsplaner för hur självmorden ska förebyggas. Men självmord inträffar över hela Sverige.

Därför bör det finnas handlingsplaner i samtliga län och kommuner så att man tar till vara den kunskap som finns och implementerar den lokalt, säger Alfred Skogberg.

I alla län i Sverige bör det dessutom finnas kriscenter där lokala experter arbetar med att förebygga självmord.

Kriscenter behövs så att personalen kan utbilda närsamhället, kartlägga var självmorden och självmordsförsöken inträffar och se till så att de som försökt ta sitt liv, och efterlevande efter självmord, får det stöd de behöver. Kriscenter bör vara en självklarhet för alla län som börjar arbeta med lokala självmordsförbyggande handlingsplaner, säger Bengt Eliasson.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login