Regionalt | Nytt skolmaterial ska förebygga övergrepp

Av på 20 mars, 2015

RFSU har skapat nytt material för skolundervisning för att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Materialet heter Vill du? och består av filmer som ska ligga till grund för diskussion om var gränserna går och hur kommunikation kan göra sex bättre.

De senaste åren har samtycke och sexuella gråzoner diskuterats flitigt, bland annat i samband med twitterkampanjen #prataomdet. Men hur funkar samtycke i praktiken. Hur kan man främja ömsesidigt sex i skolans sex och samlevnadsundervisning?

RFSU har tagit fram ett nytt skolmaterial, Vill du?, som handlar om ömsesidig sexualitet och kommunikation för att hjälpa lärare att skapa diskussion om gränser och sexuella övergrepp. I en webbenkät som RFSU har gjort tillsammans med ungdomar.se svarade 80 procent att de inte hade pratat om hur man kan visa vad man vill i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Samtidigt visade enkäten att det här var något man ville prata mer om.

– Vi vet sedan tidigare att 99 procent av alla unga tar avstånd från att tvinga eller försöka tvinga någon till sex, säger Hedvig Nathorst-Böös, projektledare och sakkunnig inom sexualupplysning på RFSU. Det visar att ungdomar generellt sett har bra värderingar kring sexualitet. Däremot behöver vi prata mer om det som ligger mellan ömsesidighet och tvång, och hur ömsesidighet egentligen funkar i praktiken. I det arbetet är det också viktigt att problematisera normer kring maskulinitet.

Skolmaterialet är framtaget med stöd av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor och finns gratis tillgängligt för lärare.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in