Regionalt | Ökad flygtrafik de kommande åren

Av på 14 april, 2015

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 3  procent under 2015 och med 5,6 procent under 2016. Det visar Transportstyrelsens vårprognos för flygets utveckling. Prognosen baseras på de bedömningar  Konjunkturinstitutet gör om den ekonomiska utvecklingen.

Transportstyrelsen tar en gång i halvåret fram prognoser över passagerarantal  och flygrörelser. Prognoserna används bland annat som underlag för  Transportsstyrelsens avgiftssättning.

De prognoser som Transportstyrelsen tar fram baseras på statistiska modeller,  där den ekonomiska utvecklingen används som grund för att beräkna  trafikutvecklingen. Ytterligare information om förutsättningar på  luftfartsmarknaden som kan komma att påverka utvecklingen hämtas in, bland annat  vid dialogmöten med flygbranschen.

I vårens prognos över passagerarutvecklingen, som sträcker sig fram till  2021, förutspås en årlig genomsnittlig tillväxt på 3,5 procent. Det innebär 25,8  miljoner avresande passagerare 2021. Det kan jämföras med cirka 20,3 miljoner  under 2014. Tillväxten kommer att vara snabbast för utrikestrafiken.

Antalet starter och landningar i linje- och chartertrafiken väntas under  samma period öka med i snitt 1,5 procent per år.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in