Regionalt | Rapporten om Prostitutionen i Sverige visar behovet av ett nationellt center

By on 15 mars, 2015

Kartläggningen av försäljningen av sex i Sverige bekräftar till stora delar de indikationer och erfarenheter RFSU har och känner till, t ex att efterfrågan av köp av sexuella tjänster är konstant och att sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige. Det finns en stor kompetens kring frågorna i Sverige, men samordningen och metodutvecklingen är bristfällig och det bekräftar också kartläggningen. Därför understryker RFSU sitt krav på ett nationellt center med fokus på de som säljer och köper sex.

– Vi vill ha ett nationellt kunskapscenter för metodutveckling av sociala insatser och skadereducering, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande i RFSU. Det finns många som jobbar med de här frågorna och har stor kunskap, men det behövs metodstöd och en effektivare samordning, både för förebyggande arbete och sociala insatser. Det måste också bli en bättre samordning av den kompetens som finns i Sverige eftersom arbetet med att nå människor som säljer sex via internet är mycket begränsat och det saknas insatser mot människor som bor utanför storstäderna.

Kartläggningen visar också på det stora antalet män och unga som säljer sex. Ett ämne som sällan diskuteras och är ganska okänt för allmänheten.

Männen som säljer sex glöms ofta bort då frågorna diskuteras, säger Kristina Ljungros. Det är dags att ändra på det.

RFSU vill att det nationella centrat inte bara ska fokusera på de som vill sluta, utan också förbättra tillvaron för de som kommer fortsätta sälja sex.

– Det handlar om skadereducering, fortsätter Kristina Ljungros, där det måste finnas ett stöd som riktar sig till alla som säljer sex, oavsett livssituation.

Med anledning av kartläggningen finns det fler frågor som borde belysas. RFSU har sedan länge krävt sexologiutbildning för de som arbetar i människovårdande yrken i hela landet. RFSU vill också ha ett fokus på köparen, som har svårt att få tillgång till stöd för att förändra sitt beteende.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login