Regionalt – Regeringens flygskatt en straffskatt på resor

By on 1 december, 2016

Regeringens utredare presenterade igår ett förslag på hur en ny flygskatt ska utformas i Sverige. Flyget är redan hårt beskattat och det finns ingenting som tyder på att ytterligare en skatt ger några betydande miljöeffekter. Det som däremot är uppenbart är att en flygskatt leder till minskad tillgänglighet, minskad ekonomisk tillväxt och färre jobb.

Regeringens syfte med att införa en flygskatt är att minska miljöpåverkan. Men flyget ingår redan i handeln med utsläppsrätter vilket innebär att en flygskatt bara flyttar utsläppen någon annanstans. Sverige är ett avlångt land med stora avstånd där bra flygförbindelser är avgörande för tillgängligheten. Tillgängligheten har försämrats i flera länder som har infört flygskatter och i Holland avskaffades flygskatten efter bara ett år.

Med en flygskatt blir biljetterna dyrare. Detta genererar i sin tur minskad efterfrågan vilket leder till att olönsamma linjer läggs ned. Den effekten har vi redan märkt i Norge.

I Norge har vi redan sett vilka konsekvenser en flygskatt får i form av att flyglinjer som inte längre är lönsamma läggs ned. En flygskatt slår extra hårt mot inrikesflyget och det kommer vi även att märka i Sverige. En flygskatt går dessutom rakt emot politikernas önskemål om ökad tillgänglighet i form av fler direktlinjer till och från Sverige, säger Norwegians koncernchef Bjørn Kjos.

Menon Economics har på uppdrag av Norwegian genomfört en omfattande rapport som visar de samhällsekonomiska konsekvenserna av utländska Norwegianresenärers bidrag till ökad konsumtion i Sverige. I rapporten framgår det att antalet utländska besökare som reser till Sverige med Norwegian genererar hela 6,5 miljarder kronor i ökad omsättning per år och att 13 000 nya jobb skapas.

Den här rapporten bekräftar att vårt stora linjenät till och från Sverige bidrar till ekonomisk tillväxt i hela landet och ökad tillgänglighet. En flygskatt är direkt negativ för att öka tillgängligheten och därmed antalet besökare, fortsätter Kjos.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login