Regionalt – Rekordmånga råttsaneringar i svenska hem

By on 30 september, 2016

Det är inte bara i storstäder som problem med råttor uppstår, även villatomter är vanliga tillhåll för brunråttor. Ökningen av råttor i Sverige har skett explosionsartat under de senaste åren och september är den månad då flest försäkringsärenden om råttsanering inkommer. Det visar statistik som saneringsföretaget Nomor tagit fram i samarbete med Trygg-Hansa.

Råttor har så länge vi kan minnas levt i närheten av människor, avfall från människor är oemotståndlig mat för råttor och våra grönområden, byggnader och offentliga miljöer ger gott om ställen att bygga bo på. Sedan 2013 har det skett en stadig ökning av antalet saneringstillbud för råttor. År 2013 inkom 11 755 ärenden för råttsanering och hittills i år är siffran uppe i 15 615 ärenden.

Nära två av tio svenskar (16 %) har någon gång haft problem med råttor i sin bostad, vanligast är det i Mellansverige där 20 procent haft problem med råttor. Minst vanligt är det i Västsverige och Norrland där 12 procent fått in råttor i bostaden. Det vanligaste sättet för att bli av med råttor är att på egen hand gillra råttfällor vilket 63 procent gjort, näst mest vanligt är att ta kontakt med saneringsfirma (14 %) och på tredje plats kommer att ta kontakt med sitt försäkringsbolag vilket en av tio (11 %) gjort. Nära en av tio (8 %) gjorde ingenting när de upptäckte förekomsten av råttor i hemmet. Det visar en ny undersökning som Novus tagit fram på uppdrag av Trygg-Hansa.

Den allmänna diskussionen om råttor handlar oftast om hur de ökar explosionsartat i storstäder. Samtidigt vet vi att problemet med råttor även ökar i hemmen. En vanlig villaträdgård erbjuder massor för en råtta i form av boplatser och föda, genom att tänka efter och se till att undanröja sådant som råttor letar efter kan man göra miljön ogästvänlig för dem och förhindra att de bygger bon i anslutning till huset eller i värsta fall tar sig in i huset, säger Håkan Franzén, Hemmets Försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Insekter mest avskydda
Även om hälften (48 %) tycker att det vore värst att få in råttor i bostaden är det vägglöss och kackerlackor som flest personer vill undvika. Sju av tio (73 %) skulle tycka att det vore värst att få in vägglöss i bostaden och drygt hälften (53 %) tycker att kackerlackor vore värst. Den absoluta majoriteten (97 %) vet också var de ska vända sig om de får problem med skadedjur eller insekter i bostaden.

Tips för hur du undviker råttor i din bostad

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder alternativa födokällor:

 • Plocka bort fallfrukt från trädgården.
 • Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna och med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
 • Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av denna husdjursföda innehåller dessutom vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
 • Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
 • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
  Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder skydd/boplatser:
 • Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Som regel kommer en råtta genom ett hål som är stort som en femkrona.
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login