Regionalt | Röda Korset sjätte största insamlingsorganisation

By on 23 juli, 2016

Under 2015 samlade Röda Korset in nära 400 miljoner kronor. Det är ett av de främsta åren hittills och placerar Röda Korset på sjätte plats vid Frivilligorganisationernas insamlingsråd FRII:s årliga sammanställning.

För fjärde året i rad visade Svenska Röda Korset 2015 på ett positivt ekonomiskt resultat. De insamlade medlen uppgick till 399 miljoner kronor, varav 71 miljoner kronor kommer från landets lokala rödakorsföreningar. Det innebär att fjolåret var ett av organisationens bästa år någonsin när det gäller insamling.

Den främsta orsaken till det positiva resultatet är ett målmedvetet arbete med att stärka de regelbundna insamlingsintäkterna från månadsgivare. Vid årets slut hade Röda Korset drygt 68 900 månadsgivare. Det är en ökning med 29 procent från föregående år som innebär att vi kan hjälpa fler utsatta människor och stärka vårt humanitära uppdrag i Sverige och i världen, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Röda Korset.

Under 2015 ökade inte bara givarviljan, utan även antalet människor som ville engagera sig. Under året steg antalet volontärer från 30 000 till 32 700.

2015 var ett intensivt år för Röda Korset, med en rad utmaningar, men vi mötte också ett stort engagemang. I och med den extraordinära flyktingsituationen har vi trappat upp vårt arbete för att nå människor på flykt både på kort och lång sikt. Röda Korset finns på plats både där konflikterna pågår och längs hela flyktvägen. Här i Sverige bedriver vi bland annat språkträning, läxhjälp, efterforskning och familjeåterförening och ger samhällsinformation. Som alltid, arbetar Röda Korset varje dag för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof, säger Ulrika Årehed Kågström.

Svenska Röda Korsets intäkter ökade 2015 med 18 procent och uppgick till 765 miljoner kronor. Av dessa utgjorde verksamhetsintäkter 697 miljoner kronor och resultat från finansiella investeringar 68 miljoner kronor. De samlade kostnaderna för administration, insamling och medlemshantering uppgick 2015 till 14 procent vilket är en kraftig minskning från föregående år. Årsredovisningen i sin helthet finns att läsa här.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation, finns på plats i 190 av världens länder och har 17 miljoner frivilliga.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login