Regionalt | Satsning på arbetsmarknadskunskap för minskad ungdomsarbetslöshet

Av på 30 mars, 2015

Arbetsmarknadskunskap startades som en lokal satsning från offentliga och privata arbetsgivare i Västerås 2011 för att minska glappet mellan företagens behov av kompetens och ungdomarnas val av branscher.

Ungdomarnas synfält är för snävt
Vi såg redan under 2011 att ungdomar har en väldigt snäv bild av vilka yrken de kan tänka sig att arbeta inom. Ungdomarna väljer, oavsett om de är tio eller 19 år, mellan ett 30-tal olika yrken. Dessa är antingen igenkänningsyrken, statusyrken eller yrken som är relaterat till ens hobby, säger Björn Nordén, som är verksamhetschef hos Arbetsmarknadskunskap.

Just nu genomförs förstudier, uppstarter och fullskalig drift av Arbetsmarknadskunskaps utbildningsprogram i Västmanland, Sörmland, Örebro län, Örnsköldsviks kommun, Falun Borlänge-regionen, Gotland och Skåne.

Vi tror att en nyckel till att minska ungdomsarbetslösheten är att unga får en större medvetenhet kring var jobben faktiskt finns. För oss som stor arbetsgivare är detta av största vikt, då vi redan idag märker av en stor kompetensbrist inom vissa yrken, säger Per-Arne Gulbrandsen, vd för Adecco Sverige.

En analys från branschorganisationen Bemanningsföretagen visar att bemanningsbranschen anställer tre gånger så många i åldersgruppen 18-24 år jämfört med näringslivet i stort.

Många ungdomar får sitt första jobb och kommer in på arbetsmarknaden genom bemanningsbranschen. Eftersom vår kärnverksamhet är att tillhandahålla kompetent personal till våra kunder har vi valt att gå in som nationell partner till Arbetsmarknadskunskaps satsning, och vi hoppas att vår lokala närvaro med nästan 50 kontor runt om i Sverige ska stödja den lokala förankringen av konceptet, säger Per-Arne Gulbrandsen, vd för Adecco Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

Arkivbild från jobbmässan i Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in