Regionalt stöd till kulturskolor

By on 9 juni, 2023
Bild: LindeKultur

Regionalt stöd till kulturskolor för verksamheter i resurssvaga områden, länets kulturskolor får stöd för att bedriva verksamhet i resurssvaga områden i Lindesberg, Örebro, Karlskoga och Hallsberg – de gula markeringarna.

Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 700.000 kronor till länets kulturskolor så att de kan bedriva verksamhet i resurssvaga områden i Lindesberg, Örebro, Karlskoga och Hallsberg under åren 2023-2025.

”Kultur är en mänsklig rättighet som barn har rätt att ta del av oberoende av vilka förutsättningar som gäller”, enligt kulturnämnden.

– Kulturskolan bedriver en mycket bra verksamhet där barn och unga har möjlighet att ägna sig åt olika kulturaktiviteter. Med detta sagt ser vi att det är svårt att nå ut med kultur till barn i resurssvaga områden, det vill vi göra något åt med det stöd vi beslutat om, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i kulturnämnden i ett pressmeddelande.

Förra året beslutade kulturnämnden att avsätta 1 miljon kronor för tillfälliga politiska satsningar 2023 utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Nu föreslår kulturnämnden att en större del av den summan ska vikas till Örebro läns kulturskolor att använda i de resurssvaga områden som finns utpekade.

– Pengarna vi avsätter ska användas inom den befintliga kulturskolverksamheten och vår förhoppning är att det ska göra det möjligt för barn i de aktuella områdena att ta del av olika slags kultur, säger Ulla Bergström (S) – vice ordförande i kulturnämnden.

Sammanlagt anslås 700.000 kronor till Örebro läns kulturskolor att använda i utpekade resurssvaga områden i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro kommuner 2023 – 2025. Medlen ska användas i samverkan och bredda deltagandet inom kulturskolans verksamhet med fokus på barn med sämre socioekonomiska livsvillkor. Barn i de utpekade områdena ska erbjudas tillgång till olika slags kultur.

Ekonomi/Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login