Regionalt | Svartjobb ökar efter sänkningen av ROT-avdraget

By on 2 januari, 2016

En av tre vill betala renoveringar svart efter ROT-sänkningen. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If. Risken för sämre utförda arbeten och fler byggrelaterade skador ökar också.

Nyår närmar sig med stormsteg och därmed även sänkningen av ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. En ny undersökning som If låtit göra visar att en av tre svenskar som funderar på att renovera eller bygga om hemmet efter årsskiftet kan tänka sig att betala hantverkare helt eller till hälften svart nästa år. Mer än var femte kommer välja att betala helt svart.

Det riskerar att få negativa konsekvenser. Förutom förlorade skatteintäkter riskerar många att anlita hantverkare utan certifiering och ansvarsförsäkring, och i värsta fall utan kunskap. Det är oerhört viktigt att man bara anlitar seriösa hantverkare och får kvitton på allt. Om ett stort jobb går fel skjuter kostnaderna i höjden, säger Mats Larsson, skadeinspektör på If.

Arbeten med el och i våtutrymmen måste göras enligt branschpraxis. Annars finns risken att man inte får full försäkringsersättning om det senare blir en skada. Har man inte följt de branschkrav som gäller kan även ersättning utebli helt.

Köper man tjänsten svart för en viss summa så får man räkna med att man förbrukat chansen att få ersättning för ett badrum som borde kosta mer, säger Mats Larsson.

Utöver att man måste göra om till gällande branschregler så kan det bli följdskador i angränsande utrymmen och omfattande kostnader.

Det finns en mängd olika saker som kan hända när man bygger om. Utan rätt kunskap riskerar husen att bli i sämre skick än innan renoveringen. Det kan också leda till fler olyckor, säger Mats Larsson.

Många passar på att renovera innan ändringen träder i kraft – en av fyra i undersökningen, som gjordes i slutet av oktober, svarade att de tänkte använda avdraget före årsskiftet.

ROT-avdraget utnyttjas flitigt av husägare och bostadsrättshavare i Sverige. Förra året köpte svenskar ROT-tjänster för nästan 17 miljarder kronor.

Ifs checklista i tio punkter när du anlitar hantverkare för renovering och ombyggnad:

  • Ta in anbud från flera firmor – men låt inte endast priset avgöra ditt val.
  • Begär referenser.
  • Kontrollera att de har F-skattsedel via Skatteverket och om det finns obetalda skulder hos Kronofogden.
  • Begär att få se gällande försäkring för entreprenaden, ansvars- och allriskförsäkring.
  • Kontrollera om de är medlem i en branschorganisation.
  • Var en tydlig beställare genom ett skriftligt avtal och en kravspecifikation.
  • Notera eventuella tilläggsbeställningar skriftligt som tillägg till avtalet.
  • Kom överens om en garanti för arbetet då det inte gäller automatiskt, notera garantin i det skriftliga avtalet.
  • Betala aldrig i förskott, alternativt följ en avtalad betalningsplan där delbetalning görs mot att vissa avtalade arbeten utförts.
  • Anlita enbart vit arbetskraft. Genom att bara anlita kvalificerade hantverkare med försäkring kan misstag och skador ersättas.

Undersökningen:

Funderar du/ni på att renovera/bygga om hemmet efter årsskiftet, och hur skulle du/ni då göra?

Skulle betala hantverkare ”vitt”

40%

Skulle betala hantverkare ”svart”

22%

Skulle betala hantverkare ”grått”, dvs både svart och vitt

13%

Övrigt

25 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21 oktober – 2 november 2015 har sammanlagt 3955 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login