Regionalt | Svenskundervisningen för asylsökande måste säkerställas

Av på 28 maj, 2015

3 av 4 tycker att det är viktigt att asylsökande får lära sig svenska direkt när de kommer till Sverige. 1 av 7 tror att det fungerar så och varannan tycker att det ska finnas en lag som säger att man ska ha rätt att lära sig svenska direkt. Det visar en färsk undersökning* som NOVUS genomfört på uppdrag av Röda Korset.

Språket är en av de viktigaste nycklarna för att man snabbt ska komma in i samhället. Det skapar samhörighet och gör det lättare att få ett arbete, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Idag finns det en lagstiftning som säger att asylsökande har rätt till svenskundervisning. Den som har fått uppehållstillstånd har rätt till svenskundervisning genom SFI, svenska för invandrare. Det fungerar dock inte i praktiken.

Tillgången till undervisning måste säkerställas, både för dem som sökt asyl, för dem som fått uppehållstillstånd och för de som är kvar på asylboenden efter uppehållstillstånd. Regering och riksdag måste avsätta mer resurser för detta, säger Ulrika Årehed Kågström.

Enligt Röda Korset slutade lagstiftningen att fungera i början av 2012. På den tiden var väntetiderna för att få besked om uppehållstillstånd mycket kortare och då fungerade det att påbörja svenskundervisningen först då man fått sitt besked.

Idag kan en asylsökande få vänta i upp till över ett år innan man får veta om man får stanna i Sverige. Till följd av bostadsbristen blir många sedan kvar länge på asylboendet trots att de fått besked om uppehållstillstånd, och kommer därför inte igång med SFI. Svenskundervisningen som är så viktig för integrationen måste komma igång tidigare, säger Ulrika Årehed Kågström.

Röda Korset finns på plats i hela landet och hjälper varje år tiotusentals människor med språkträning. Behovet av språkträning växer i takt med antalet asylsökande:

En satsning på svenskundervisning för asylsökande är helt avgörande. Röda Korsets ”träna-svenska” är ett bra komplement, avslutar Ulrika Årehed Kågström.

På uppdrag av Röda Korset har NOVUS genomfört en undersökning om allmänhetens inställning till svenskundervisning för asylsökande. Resultatet av undersökningen presenteras även länsvis.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in