Regionalt | Sverige måste sluta acceptera barnäktenskap

By on 24 januari, 2016

Alla barn i Sverige har rätt att skyddas mot tvångsäktenskap, men det svenska undantaget i lagen* leder till att man i vissa fall erkänner utländska barnäktenskap. Det leder till att barn registreras som gifta och placeras i samma boende som sina vuxna makar.

Lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap skärptes så sent som 2014. Det är nu längre inte möjligt att få dispens att gifta sig i Sverige för den som är under 18 år. Men barn som fötts i andra delar av världen har inte samma självklara rättigheter – att betraktas och skyddas som just barn. När ensamkommande barn kommer hit gäller plötsligt inte lagen.

Den här situationen är helt oacceptabel, Sverige måste se till att alla barn skyddas. Vi måste se över undantaget i lagen och ta fram nya riktlinjer. Bland annat för hur barnen ska placerar när de kommer, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

RFSU stödjer länsstyrelsen i Östergötlands ståndpunkt om att alla barn har rätt att bli skyddade, oavsett om de blivit bortgifta i sitt hemland eller inte.

Idag rapporteras det att de aldrig tidigare kommit så många gifta barn till Sverige.

De flesta är mellan 15 och 17 år gamla, men i flera fall har de gifta barnen varit så unga som 13 år. Ekot har talat med de sex kommuner som tagit emot flest flyktingar. Kommunerna uppger man att det handlar om minst ett 70-tal barn.

En händelse i Göteborg ledde till att reglerna ändrades. Skatteverket hade registrerade ett äktenskap mellan en 14-åring och 21-åring och Göteborgs kommun hade placerade dem i samma lägenhet. Det var inte förrän socialtjänsten slog larm som någon över huvud taget uppmärksammade att den 14-åriga flickan faktiskt förväntades bo tillsammans med den vuxne som hon blivit bortgift med. Rutinerna ser dessvärre väldigt olika ut över landet.

I flera av kommuner frågar socialtjänsten gifta barn hur de vill bli placerade. Man sätter därmed barnet i en väldigt svår situation. Ett barn kan och ska inte ta ställning till den typen av frågor, säger Kristina Ljungros.

* 1904:26 s. 1 Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login