Regionalt | Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark

Av på 13 februari, 2015

Många är de rapporter som belyser lönsamhetsproblematiken för lantbrukare. Trots detta steg priset på åkermark 2014 med fyra procent på riksnivå enligt färsk statistik från LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter. Skillnader i åkermarkens avkastningsförmåga gör att prisdifferensen i olika delar av landet är oerhört stor. Den mest bördiga marken i Skåne toppar ca 450.000 kr/ha medan genomsnittspriset i Norrland är 16.000 kr/ha.

I Sverige steg år 2014 priset på åkermark 4 % räknat på riket som helhet. Förra årets prisförändring skiljer dock rejält mellan de olika regionerna.

I delar av Skåne och Östergötland, region 1, har priserna de senaste fem åren ökat med 50 %, vilket nu planas ut. Under 2014 har prisnivån ökat med en procent och marknaden betalar i genomsnitt 298 000 kr för en hektar åkermark. Efter flera år av kraftigt stigande priser och förändringar i systemet för gårdsstöd orkar helt enkelt inte priserna upp mer än en procent, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Den bördiga marken i region 2 som innefattar delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland och delar av Mälardalen steg 11 procent 2014 till 150 000 kr/ha medan åkermarken i region tre är upp två procent till 105.000 kr/ha. I region 4 betalar man i genomsnitt 65,000 kr/ha, en ökning med 19 procent. Att priserna i den mindre bördiga åkermarken i region 5 inte har stigit samt att prisbilden för regionen 5 enbart i Norrland är ner 9 procent till genomsnitt 16 000 kr/ha är inte förvånande. Åkermark i dessa regioner, med mindre bördig mark, är inte alltid anledningen till ett fastighetsköp. I försäljningen kan exempelvis skogsmark och byggnader ingå, vilket kan medföra att just åkermarken ”följer med i köpet”, säger Markus Helin.

LRF Konsults statistik visar också att det i huvudsak är män som köper åkermark och dessa män äger redan åkermark sedan tidigare. Hela 77 procent av den åkermark LRF Konsult förmedlade 2014 köptes av män. Vidare visar statistiken att 75 procent av åkerarealen är tillköp till befintligt lantbruk och 25 procent av åkerarealen är köp för nyetablering. Då har ändå andelen nyetableringar ökat jämfört mot tidigare, antagligen p.g.a. det låga ränteläget som gör det mer gynnsamt att nyetablera, menar Markus Helin.

Prognos för 2015
Efterfrågan på bördig åkermark kommer fortsättningsvis vara stor men vi kommer se regionala avvikelser. Att mjölkpriset är så pass lågt som det är vilket påverkar lönsamheten för mjölkgårdar kan t.ex. ge regionala effekter även på åkermarkspriser. Åkermarkens avkastning kommer fortfarande vara den enskilt viktigaste faktorn för prisbilden, men även andra faktorer som alternativa användningsområden och effektivt utnyttjande av maskinpark spelar in. Utformningen av det nya gårdsstödssystemet som inte ännu är helt klart påverkar idag prisbilden samt kommer även år 2015 att så göra. Det historiskt låga ränteläget borgar för fortsatt stabil marknad och LRF Konsults helhetsbedömning är stabil prisbild med regionala avvikelser.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in