Regionalt | Tusentals strokefall kan förhindras varje år

By on 10 april, 2016

Det strokeförebyggande arbetet lämnar fortfarande mycket att önska, trots att stroke enligt Socialstyrelsen är den främsta påverkbara dödsorsaken i Sverige. I dag på WHO:s Världshälsodag vill vi på 1,6 miljonerklubben uppmärksamma hur cirka 3 500 strokefall kan förebyggas årligen.

Stroke, som hos de allra flesta orsakas av en blodpropp i hjärnan, är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar bland vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. För de drabbade och deras anhöriga blir livet sällan detsamma igen. Ändå bedrivs inte det strokeförebyggande arbetet tillräckligt effektivt, vilket varje år resulterar i att tusentals svenskar drabbas av en stroke i onödan. 

Hjärtsjukdomen förmaksflimmer är den utlösande faktorn för cirka 10 0001 strokefall om året. Trots att strokerisken är väl känd får många patienter i riskzonen inte tillgång till de strokeförebyggande mediciner som kan förebygga två av tre strokefall. 

Skillnaderna i antalet behandlade patienter och utbudet av effektiva blodförtunnande mediciner är stora mellan landstingen. I region Skåne kan exempelvis en patient tillsammans med sin läkare välja mellan fyra, av Socialstyrelsen rekommenderade, preparat. I Norrbottens läns landsting försöker landstinget begränsa förskrivningen till ett av dessa preparat. Samtidigt överbehandlas äldre patienter, som löper den allra högsta risken att drabbas av stroke, med ineffektiva läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra trots att Socialstyrelsen avråder från att använda dessa preparat. Sammantaget innebär detta att 3 500 personer om året drabbas av en stroke i onödan. 

1,6 miljonerklubben bildades för snart 20 år sedan för att sprida objektiv information och för att förbättra och skapa en jämlik forskning och vård. Mycket har blivit bättre sedan dess. Men när det gäller förmaksflimmer görs inte tillräckligt för att förebygga strokefallen och det är kvinnor som missgynnas allra mest. 

Det är väl känt genom forskning att kvinnor med förmaksflimmer löper en 18 procent högre risk än män för att drabbas av en stroke. Trots det får kvinnor i en majoritet av landstingen/regionerna tillgång till strokeförebyggande mediciner i lägre eller i lika hög grad som männen. En högre grad kvinnor än män behandlas dessutom med ineffektiva preparat med acetylsalicylsyra. Hur man än vrider och vänder på frågan missgynnas alltså kvinnorna på ett helt oacceptabelt sätt. 

Vi i 1,6‐miljonerklubben kommer att fortsätta arbetet med att upplysa och informera om kvinnors hjärthälsa, inte minst så att fler kvinnor med förmaksflimmer som befinner sig i riskzonen för stroke kan börja ställa krav på sina landsting eller regioner att få tillgång till effektiv strokeförebyggande behandling på samma villkor i hela landet. Det borde vara varje kvinnas självklara rätt att tillsammans med sin läkare kunna identifiera den behandling som passar henne bäst.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login