Regionalt – Undertecknande av gemensam infrastrukturplan för sju län

Av på 10 november, 2016

Den 11 november samlas representanter från sju län i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland i Citybanan för att presentera och underteckna den storregionala systemanalysen ”En Bättre Sits”.

Sju län har enats kring en gemensam plan för framtidens infrastruktur och transporter, syftet med samarbetet är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

Den storregionala systemanalysen ”En Bättre Sits” innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och arbetsmarknadens krav.

Dagen innehåller samtal om nuläge och utmaningar, prioriterade behov och gemensamma åtaganden kring kollektivtrafiken med representanter för de sju länen, Trafikverkets Regionchefer och representanter för akademi, näringsliv och civilsamhälle.

 

Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting, samt ordförande “En Bättre Sits”.

Bertil Kinnunen (S), Ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län och vice ordförande för En Bättre Sits-samarbetet.

En Bättre Sits för Sverige

Presentation samt undertecknande med representanter för de sju länen.

Stockholm

 • Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, samt ordförande En Bättre Sits-samarbetet
 • Chris Heister, landshövding

Sörmland

 • Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande
 • Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande

Uppsala

 • Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, samt vice ordförande En Bättre Sits-samarbetet
 • Johan Edstav (MP), regionförbundets ordförande

Västmanland

 • Minoo Akhtarzand, landshövding
 • Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande

Örebro

 • Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande

Östergötland

 • Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

Gotland

 • Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in