Regionalt | Unga möts av massiv marknadsföring kring spel om pengar

Av på 18 februari, 2015

Spelbolagen satsar allt mer pengar på spelreklam för att locka nya spelare. Under år 2014 satsades det 3,7 miljarder kronor på spelreklam, en ökning med 50 % jämfört med 2013. De som satsar mest pengar på reklam är spelbolag som saknar tillstånd i Sverige. Många unga lockas av reklamens budskap om spänning och snabba pengar och riskerar att få spelproblem. Med informationssatsningen Prata om spel erbjuds lärare och andra som arbetar med unga kostnadsfria verktyg för att göra unga medvetna om riskerna med spel om pengar och hur reklamen påverkar.

Prata om spel – www.prataomspel.se – ger skolor förutsättningar att arbeta med spelfrågan och samtidigt arbeta mot målen i kursplanerna. Materialet vänder sig till både årskurs 7-9 och gymnasiet och låter eleverna arbeta med frågor som berör sannolikhet, reklamanalys, källkritik och genusrelaterade frågor.

”Intrycket är att reklamsituationen är kaotisk i Sverige och mycket av reklamen träffar unga. Det är orimligt och utsätter flera unga för risk att etablera problem som skuldsättning och spelmissbruk innan kunskap, källkritik och impulskontroll är etablerade färdigheter hos individen” säger Joakim Rönngren, kommunikationschef vid Lotteriinspektionen.

Yngre ungdomar samt tjejer verkar vara mer skeptiska till reklamens lockrop om vinster och nöjet med att spela. Lite äldre tonårspojkar ser dock reklamen på ett annat sätt och många tycker den är bra och lockar dem till att spela. Det överensstämmer väl med kända fakta i Sverige som visar att tonårspojkar och yngre män är de med störst spelproblem.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, undersöker ungdomars spelvanor och den senaste undersökningen visar tydligt att killar spelar mer än tjejer. Drygt 20 procent av killarna i årskurs 9 anger att de spelat om pengar de senaste 12 månaderna. I gymnasiet (årskurs 2) anger drygt 30 procent av killarna att de spelat om pengar under samma period. Detta trots att vi har 18-årsgräns för de flesta spel om pengar i Sverige.

Socioekonomiskt utsatta områden visar högre siffror vad gäller spelproblem än genomsnittet. ”Stockholmsenkäten” från 2014 visar att vissa områden i Stockholm har alarmerande höga siffror vad gäller killars spelande i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet.

Ungas intresse för spelande är sedan en tid ett känt problem bland dem med ansvar för hälsofrämjande frågor på kommun- och länsnivå.

Kunskap och utbildning är nyckelfaktorer för att unga ska kunna hantera den massiva spelreklamen och de spelerbjudanden som lockar. Med hjälp av Prata om spel erbjuds lärare och andra som arbetar med unga kostnadsfria verktyg.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in