Regionalt | Utvecklingen går åt fel håll

Av på 20 juni, 2015

Utvecklingen går åt fel håll – Hyresgästföreningen kommenterar Länstyrelsen bostadsmarknadsanalys.

Utvecklingen har gått åt fel håll länge nu. För fem år sen var det en kommun som rapporterade bostadsbrist i Värmland. Nu är det sex, kommenterar Anders Eriksson, gruppchef på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Igår kom Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2015. Det är dystra siffror och besked. Bostadsbristen stiger, när Värmlands befolkning ökar hänger inte bostadsbyggandet med. I dagsläget är det i stort sett endast i Karlstad som det byggs och där har hyresrätterna släpat efter länge.

Tidigare har bristen varit isolerad kring Hammarö och Karlstad. Men nu är det fler kommuner som behöver bygga. Hela tolv kommuner uppger att det kommer att behövas fler bostäder de kommande åren och i första hans nya hyresrätter, säger Anders Eriksson.

Under 2014 byggdes endast 265 bostäder i hela Värmland, enligt SCB:s statistik. Men under första kvartalet 2015 inrapporterades 400 påbörjade bostäder och nästan samtliga är lägenheter i flerfamiljshus.

Det är precis vad Värmland behöver, fler hyresrätter. Byggandet skulle behöva ligga kring 700 bostäder om året, alltså mer än dubbelt så mycket som under 2014 och behovet av fler hyresätter är besvärande stort.

Det finns mycket kommunerna kan göra för att stimulera byggandet:

– Markanvändning för väsentligt ökad hyresrättsproduktion

– Förstärkt bemanning och kompetens för att hantera en ökad bostadsproduktion

–Fler planerare, arkitekter och kompetenta bygglovshandläggare

– Rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande

–Prissättningen av mark bör användas för att stimulera ökat byggande

– Allmännyttiga kommunala bostadsföretagen med särskilt ansvar för byggande av hyresrätter med rimliga hyror

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in