Regionalt | Välkommen skärpning av diskrimineringslagen

By on 13 juli, 2016

”Det är glädjande besked att undantagen tas bort i Diskrimineringslagen”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden, diskrimineringsministerns löften i Ekot i morse. ”Handikappförbunden har drivit frågan hårt och ser fram emot att lagen nu äntligen skärps”

Diskrimineringslagens tillägg om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform har ett undantag som bland annat innebär att privatpersoner och företag med färre än tio anställda, som tillhandahåller varor och tjänster undantas från kraven på tillgänglighet. I praktiken är följaktligen en stor del av samhället fortfarande inte tillgängligt för alla och undantaget har inneburit att man heller inte behövt göra något åt det.

”Det innebär att det för många personer med funktionsnedsättning kan vara en omöjlighet att gå till frisören, eller handla i en mindre klädbutik, vilket givetvis är oacceptabelt”, säger Stig Nyman. ”I grunden handlar det om mänskliga rättigheter.”

Det är inga orimliga krav att ställa, menar Handikappförbunden. Fortfarande gäller att tillgänglighetsåtgärderna ska vara skäliga att genomföra, bland annat med hänsyn taget till företagets ekonomi. Och kraven om tillgänglighet finns redan i andra lagar, exempelvis i Plan- och bygglagen, men de efterlevs inte alltid.

”Undantaget som gällt för små företag har varit onödigt, de skyddas ändå av den skälighetsbedömning som måste göras. Däremot innebär det en viktig förändring för den enskilde som blir utestängd, när undantaget nu tas bort”, fortsätter Stig Nyman. ”Nu blir det möjligt att själv kunna anmäla bristande tillgänglighet”

Det finns även ett krav i lagen på en varaktig relation mellan verksamhetsutövaren och individen. Detta krav skyddar också småföretagen.

”En sådan relation går inte att bygga upp då man inte kommer in till näringsidkaren. Därför menar Handikappförbunden att även detta krav måste bort”, säger Stig Nyman och avslutar. ”Vår förhoppning är att ändringarna leder till en ökad medvetenhet som gör att fler lär sig att göra rätt från början. Det tjänar hela samhället på i längden, även de små företagen.”

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login