Regionalt | Vardagsbrottet som ökar mest: Datorbedrägerier

By on 13 juli, 2016

En kartläggning av Brås senaste brottsstatistik – som summerar årets första sex månader – visar att vardagsbrotten ökat med sju procent jämfört med samma period förra året. Den i särklass största ökningen står datorbedrägerierna för, antalet anmälda datorbedrägerier har ökat med hela 87 procent jämfört med första halvåret 2015.

Vardagsbrotten i Sverige ökar. Totalt anmäldes 430 335 vardagsbrott första halvåret 2016, jämfört med 401 640 samma period förra året. Det visar en sammanställning som försäkringsbolaget If gjort av brottsstatistik från Brå.

Det är datorbedrägerier och bedrägeri med kontokort som står för de största ökningarna, här har anmälningarna stigit med anmärkningsvärda 87 respektive 30 procent under årets första sex månader jämfört med januari-juni 2015.

Datorbedrägerier är ett samlingsbegrepp för olika former av identitetsintrång där någon olovligen påverkar resultatet av en automatiserad informationsbehandling. Det kan ofta handla om stulna kortuppgifter som används för köp på nätet.

När det gäller datorbedrägerier går utvecklingen oroande fort utför. Nu gäller det att polisregionerna samverkar för att reda ut de här brotten samtidigt som allmänheten informeras om riskerna så att färre drabbas, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If.

Man bör vara medveten om att det oftast inte finns några försäkringar för bedrägeribrott. I de flesta hemförsäkringar ingår juridisk hjälp och praktisk rådgivning – men den som drabbas av exempelvis identitetsintrång får ingen ekonomisk ersättning, säger Anders Lindstrand.

Samtidigt som datorbedrägerier och bedrägeri med kontokort ökat har bedrägeri med hjälp av internet minskat med sju procent. Dessa brott skiljer sig från datorbedrägerier såtillvida att de innefattar någon form av onlinekontakt mellan människor. Det kan exempelvis handla om en säljannons på Blocket eller Tradera där varan inte levererats eller där betalning inte genomförts.

Utöver datorbedrägerier och bedrägeri med kontokort har antalet anmälda skadegörelsebrott, misshandelsbrott och inbrott också ökat på riksnivå. Den sämsta vardagsbrottutsutvecklingen i landet står Polisregion Stockholm (som består av Stockholm samt Gotlands län) för, med 14 procent fler anmälda vardagsbrott under januari-juni 2016 jämfört med samma period 2015.

Den mest positiva utvecklingen har skett i Polisregion Väst, bestående av Hallands och Västra Götalands län, där antalet anmälda brott sjunkit med tre procent jämfört med i fjol.

Så skyddar du dig mot identitetsintrång:

1. Lämna aldrig ut personnummer om du inte vet vad det ska användas till

2. Var uppmärksam på bekräftelser via mejl eller brev, i samband med köp

3. Kontrollera dina kontoutdrag regelbundet

4. Sätt ett ordentligt lås på brevlådan

5. Om du tappat t.ex. körkort eller pass, se snabbt till att spärra det

6. Ha inte ditt födelsedatum synligt på Facebook och andra sociala nätverk

Källa: If

Antal anmälda vardagsbrott i Sverige jan-jun 2016 vs jan-jun 2015:

Brottstyp

Anmälda brott jan-jun 2015

Anmälda brott jan-jun 2016

Procentuell förändring

Invånare totalt *

Sverige

9 784 445

Misshandel

40371

43889

9%

Inbrott

20060

20177

1%

Stöld

159968

151999

-5%

Skadegörelse

96265

106123

10%

Trafikbrott

40271

39109

-3%

Datorbedrägerier

27298

50934

87%

Bedrägeri med kontokort

5147

6704

30%

Bedrägeri med hjälp av internet

12260

11400

-7%

Totalt

401640

430335

7%

Det här är datorbedrägeri:
Brott där någon olovligen påverkar resultatet av en automatiserad informationsbehandling eller liknande automatisk process. Exempel på det är brott utförda genom:

  • uppgivande av annan persons kortuppgifter i samband med köp av varor på en e-handelsplats
  • indatamanipulation (ingivande av vilseledande uppgifter för databearbetning t.ex. genom skriftlig pappershandling eller via terminal)
  • utnyttjande av ändrade eller utbytta program
  • ändring eller undertryckande av utdata
  • skimming av kontokort
  • ransomware, skadlig kod får datorn att låsas, via ett popupfönster på datorskärmen krävs man sedan på pengar för att datorn skall låsas upp
  • nätfiske (phishing) där användaren vilseleds att lämna ut sina kortuppgifter, vilka sedan används till köp av varor på e-handelsplatser.

Källa: BRÅ

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login