Regionalt | Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Av på 29 maj, 2015

Det finns mycket som tyder på att yrkesformen spelar en avgörande roll för hur vi trivs med våra jobb. För välbefinnandet på jobbet är det alltså viktigare hur vi jobbar än vad vi jobbar med. En av de största globala undersökningarna för entreprenörskap ger en entydig bild – det är de egna företagarna som mår bäst av alla yrkeskategorier.

Nu har även vår egen undersökning visat samma sak! Egna företagare som jobbar tillsammans i en stark gemenskap får en av världens högsta noteringar på ”Employee Net Promoter Score” (ENPS) – viljan att rekommendera sin arbetsplats till andra.

Egenföretagarna är lyckligast av alla yrkeskategorier
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) genomför årligen globala undersökningar bland företagare världen över. I deras undersökning om välbefinnande bland entreprenörer ingick 179 000 personer från 3 800 nationer. Resultatet visar att egenföretagarna är lyckligast av alla yrkeskategorier. Egenföretagarna upplever högre grad av arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. De har dessutom färre negativa hälsoeffekter än anställda. Bland kvinnliga företagare hittar man högst grad av välbefinnande. Svenska kvinnliga experter värderar balans mellan företagande och privatliv högre medan manliga experter rankar entreprenörers nöjdhet högre.

GEM-undersökningen gjordes för över ett år sedan och vi ville undersöka hur det är i vår egen närhet, säger Thomas Kjelldorff som är en av grundarna till Kvadrat.

Vi valde därför att genomföra en ENPS-mätning bland konsulterna. ENPS visar viljan att rekommendera sin arbetsplats till vänner och kollegor. Vi tänkte att om man mår bra på jobbet skulle man ha en större benägenhet att rekommendera sin arbetsplats till andra. Det har varit min personliga övertygelse från start över 25 år sedan, avslutar Thomas Kjelldorff.

Kvadrat är ett livsstilsföretag som erbjuder toppkonsulter inom IT, Teknik och Management friheten av att verka i eget företag samt ha gemenskapen och styrkan i ett väletablerat konsultbolag. Den här gruppen borde få ett ganska högt ENPS-tal om det stämmer att man mår bra på jobbet när man jobbar som egenföretagare. Och det visade sig stämma – Kvadrats ENPS-index blev något av det högsta som har uppmätts på en arbetsplats i Sverige.

Kvadrat fick ett ENPS-tal på 53 vilket är exceptionellt högt för ett företag i Sverige där de flesta strävar efter att komma över genomsnittet på 11, säger Göran Almén VD på Quicksearch, ett företag som specialiserat sig på att hjälpa företag att löpande följa upp NPS och ENPS.

Som ett exempel har ett företag som Apple ett ENPS på 59, så detta är verkligen något unikt. Vi får anta att det handlar om både sättet att jobba tillsammans och om modellen med egenföretagande som ger det höga värdet, avslutar Göran Almén.

Enligt Computer Sweden ökar småföretagandet inom konsultbranschen med 26 procent. Totalt startade 998 nya it-konsultbolag under 2014.

Intresset för det här arbetssättet är enormt, säger Peter Ewers som är koncernchef för Kvadrat.

Vi har över 100 konsulter i rekryteringsprocess på olika orter. Det är framför allt konsulter från de traditionella bolagen som söker friheten och lyckan i det egna företagandet, men som inte vill göra det ensamma. Med GEM-undersökningen och vår egen ENPS-mätning i ryggen tar vi nu sats för att ge alla lämpliga konsulter möjligheten att bli världens lyckligaste yrkesmänniskor. Vi öppnar dörrarna till våra befintliga kontor och planerar att finnas på fler platser i Sverige inom kort, avslutar Peter Ewers.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in