Regionalt | Viktigt att jaktfrågorna får en lösning

Av på 8 mars, 2015

Den borgerliga alliansen med stöd av Sverigedemokraterna har i Miljö- och jordbruksutskottet begärt ett tillkännagivande av riksdagen, avseende den nedlagda Jaktlagsutredningen. Nu vill oppositionen få igång delar av utredningen igen.

Svenska Jägareförbundet har varit tydligt om att det finns ett behov att klargöra reglerna runt vissa jaktfrågor. Det gäller bland annat fjälljakten, jakt på allmänt vatten, regler runt viltvårdsområden, åtelkameror. Att politikerna delar våra åsikter om behovet ser vi som mycket positivt, säger generalsekreterare Bo Sköld.

I princip har förbundet ingen åsikt om dessa frågor hanteras i jaktlagsutredningen eller utanför – bara att de hanteras. Däremot är Svenska Jägareförbundet nöjt med att jaktlagen lämnas utanför, eftersom jaktlagen fungerar förhållandevis bra.

Svenska Jägarförbundet välkomnar därför initiativet att försöka lösa ett flertal jaktliga sakfrågor som förorsakar problem för jaktutövningen, säger Bo Sköld.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in