Regionalt | Y och Z som första bokstav på registreringsskylten

By on 11 oktober, 2015

Från och med oktober månad 2015 går det att få Y eller Z som första bokstav på registreringsskylten. Transportstyrelsen inför nummerserierna för att frigöra cirka 1 miljon nummerkombinationer som behövs vid tilldelning av registreringsnummer. De nya numren kommer att användas parallellt med att gamla registreringsnummer återanvänds.

Totalt fem kombinationer med begynnelsebokstav Y eller Z kommer att undantas från tilldelning då de bedöms som olämpliga. Dessa är:

  • ZEX
  • ZPY
  • ZUG
  • ZUP
  • ZOO

Vi gör alltid en bedömning kring olämplighet och denna gång bedömer vi att fem bokstavs-kombinationer ska undantas vid tilldelning av registreringsnummer, säger Christofer Kärrdahl, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

Nytt system måste till
Y och Z är de sista nummerserierna som går att ta i bruk i det befintliga nummersystemet med tre bokstäver och tre siffror. I och med att några bokstäver av läsbarhetsskäl är undantagna från tilldelning (I, Q, V, Å, Ä och Ö) samt att 91 bokstavskombinationer sedan tidigare är spärrade från tilldelning, ger det nuvarande systemet 11,1 miljoner tänkbara bokstavskombinationer. Genom ibruktagandet av Y och Z blir ytterligare cirka 1 miljon kombinationer tillgängliga vilket ger ett maximalt antal på cirka 12,1 miljoner kombinationer.

Kombinationerna i det nuvarande nummersystemet beräknas räcka i 5-7 år till innan det blir slut på lediga registreringsnummer. Transportstyrelsen har lämnat in ett förslag till regeringen om att det sista tecknet i ett registreringsnummer i framtiden också ska kunna vara en bokstav. En sådan förändring skulle innebära att antalet tillgängliga nummerkombinationer ökar till nästan 39 miljoner. Föreslaget bereds i dagsläget inom regeringskansliet.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login