Regionförbundet Örebro leder arbetet med grönare godstransporter

Av på 3 september, 2013

Det är stort intresse bland transportköpare- och säljare av gods att utveckla grönare logistiktjänster tillsammans. Hela 21 transportföretag, två kommuner samt Örebro Läns Landsting deltar i Regionförbundet Örebros nya projekt ”Utveckling av grönare logistiktjänster”. Projektet handlar om att köpare och säljare av godstransporter ska träffas och tillsammans utveckla mer klimateffektiva och grönare tjänster.

Konkret så handlar det om att öka kunskapen hos köparna om hur man ställer miljökrav vid upphandlingar av transporter och att ge säljarna stöd i att utveckla sina tjänster utifrån detta. Projektet innehåller flera delar, bland annat dialogforum där köpare och säljare får mötas och tillsammans utveckla nya lösningar.

Bakgrunden till projektet är intervjuer med godstransportföretag i samband med den regionala handlingsplan som Regionförbundet Örebro antog 2012 för klimateffektiva godstransporter. I dessa framkom det att transportföretagen ansåg att den främsta drivkraften för att utveckla mer energieffektiva transporter är att transportköparna ställer miljökrav vid inköp och att de krav som ställs värderas och följs upp.

Projektet kommer att pågå i drygt ett år. De företag och organisationer som deltar är:
•A.L.I. Frakt
•Ahlgrens Åkeri AB
•Ahlsell Sverige AB
•Bröderna Engströms entreprenadmaskiner AB
•DB Schenker
•DHL Freight
•E.V. Eriksson Transport AB
•Econova AB
•Elektroskandia Sverige AB
•Folkeson Åkeri AB
•Hallsbergs kommun
•Jardlers Logistik AB
•Kung Markatta AB
•Logent Consulting AB
•Närkefrakt
•Pilkrogs Åkeri AB
•PostNord Logistics
•Stoneridge Electronics AB
•Svensk Glasåtervinning AB
•Systembolaget AB
•TMR Logistics
•ÖGS Bolaget
•Örebro kommun
•Örebro Läns Landsting

Att energieffektivisera transporterna är en viktig del för att nå regionens energi- och klimatmål samt för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin om att regionen ska fortsätta utvecklas som en etableringsort för logistikföretag som erbjuder gröna tjänster.

Projektet finansieras av Europeiska Unionen via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt med regionala utvecklingsmedel via Regionförbundet Örebro samt av Energimyndigheten.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in