Registreringstatistik till och med augusti 2018

Av på 17 september, 2018

Antalet registrerade Motorcyklar fortsätter ligga stabilt jämfört med de senaste åren för perioden fram till och med augusti. Jämfört med 2017 ser nedan statistik ut som om branschen tappat rejält, men skillnaden består av att övergången mellan Euro3 och Euro4 gjort att många MC registrerades 2016 men såldes under 2017. Detta påverkar siffran för 2017 och därmed är skillnaden mellan det året och 2018 teoretisk i statistiskt perspektiv.

Samma sak gäller för mopeder där många fordon registrerades redan 2017 men som statistiskt får genomslag under 2018. Antalet registrerade mopeder ökar något men det som kan understrykas är att andelen eldrivna mopeder får sitt stora genomslag 2018. Vissa handlare rapporterar att fler än var tredje såld moped 2018 är en eldriven sådan. Detta kan jämföras med 2017 där kanske var tjugonde var eldriven.

Motorcykelbranschen fortsätter trots eller tack vare det fantastiska sommarvädret öka. Under året till och med juli har 522 fler MC nyregistrerats jämfört med samma period 2017.

Bland övriga fordon är det små förändringar. Övergången från ATV till Traktorregistrerade fyrhjulingar fortsätter och kommer rimligen fortsätta än mer med nästa års modeller. Snöskotrarna är i starten av säsongen och varje registrerad skoter får med de små talen stort genomslag. Här får vi avvakta till en senare del av hösten innan några slutsatser kan dras.

 

Motorcyklar
Januari – augusti 2017: 9 487 st. Januari – augusti 2018: 8 679 st. – 9 %
Mopeder
Januari – augusti 2017: 11 252 st. Januari – augusti 2018: 11 534 st. + 3 %
Mopedbilar
Januari – augusti 2017: 986 st. Januari – augusti 2018: 974 st. – 1 %
Quadricycles
Januari – augusti 2017: 676 st. Januari – augusti 2018: 627 st. – 7 %
ATV
Januari – augusti 2017: 3 294 st. Januari – augusti 2018: 2 848 st. – 14 %
Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – augusti 2017: 2 333 st. Januari – augusti 2018: 2 836 st. + 22 %
Snöskotrar
Juli 2017 – augusti 2017: 92 st. juli 2018 – augusti 2018: 35 st. – 62 %

Enbart augusti:

  2017 2018 Förändring
Motorcyklar 795 834 + 5 %
Mopeder 1 651 2 098 + 27 %
Mopedbilar 175 197 + 13 %
Quads 52 43 – 17%
ATV 375 343 – 9 %
Traktorer 4-hjul 337 367 + 9 %
Snöskotrar 73 29 – 60 %

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in