Registreringstatistik till och med september 2018

Av på 6 oktober, 2018
Med 13 780 registrerade mopeder i september 2018 kommer branschen att slå rekord i år.

Registreringsstatistik januari – september 2018, antalet registrerade tvåhjulingar ser ut att slå rekord 2018, aldrig förr har det registrerat så stort antal mopeder och det före säsongen är slut.

Medan antalet nyregistreringar ligger stabilt* kring de föregående årens siffror vid denna tiden på året går antalet mopeder från klarhet till klarhet. Uppgången kommer med all säkerhet kunna förklaras av att eldriften har kommit för att stanna. McRF kommer noggrant att studera det paradigmskifte i framdrivningsmetod som skett under 2018 och hur detta kommer i första hand påverka mopedanvändningen men också i dess förlängning motorcykelförsäljningen.

Bland övriga fordon går traktorregistrerade fyrhjulingar mycket bra och tillsammans ATV-fordonen har antalet registrerade fyrhjulingar ökat med totalt 7 % jämfört med motsvarande period 2017.

I övrigt ligger marknaden relativt still på ganska så låga nivåer.


Motorcyklar
Januari – sept. 2017: 10 145 st. Januari – sept. 2018: 9 257 st. – 9 %
Mopeder
Januari – sept. 2017: 11 506 st. Januari – sept. 2018: 13 780 st. + 20 %
Mopedbilar
Januari – sept. 2017: 1 159 st. Januari – sept. 2018: 1 145 st. – 1 %
Quadricycles
Januari – sept. 2017: 717 st. Januari – sept. 2018: 659 st. – 8 %
ATV
Januari – sept. 2017: 3 679 st. Januari – sept. 2018: 3 178 st. – 14 %
Traktorer Fyrhjulingar
Januari – sept. 2017: 2 333 st. Januari – sept. 2018: 3 243 st. + 39 %
Snöskotrar
Juli 2017 – sept. 2017: 222 st. juli 2018 – sept. 2018: 87 st. – 61 %

Enbart september:

  2017 2018 Förändring
Motorcyklar 658 578 – 12 %
Mopeder 1 241 1 983 + 60 %
Mopedbilar 173 171 – 1 %
Quads 41 32 – 22 %
ATV 385 300 – 22 %
Traktorer 4-hjul 323 407 + 26 %
Snöskotrar 130 52 – 60 %

Regionalt
Örebronyheter

* Jämfört med 2017 ser nedan statistik ut som om MC tappat, men skillnaden består av att övergången mellan Euro3 och Euro4 gjort att många MC registrerades 2016 men såldes under 2017. Detta påverkar siffran för 2017 och därmed är skillnaden mellan det året och 2018 teoretisk i statistiskt perspektiv. Samma sak gäller för mopeder där många fordon registrerades redan 2017 men som statistiskt får genomslag under 2018.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in