Regleringen av snus är en nationell angelägenhet.

Av på 19 februari, 2013

Den 19 december 2012 presenterade kommissionen förslaget till reviderat tobaksproduktdirektiv. Bland annat föreslås betydande ändringar av nuvarande bestämmelser – exempelvis tillåtna smaktillsatser i tobaksprodukter som snus.

I dag, 19 februari 2013, har socialutskottet beslutat att förslaget bör prövas enligt subsidiaritetsprincipen.

Tobaksproduktdirektivet bör enligt socialutskottets uppfattning omfatta de tobaksprodukter som säljs fritt på den gemensamma europeiska marknaden.

Socialutskottet konstaterar dock att förbudet att distribuera och sälja snus i andra medlemsstater än Sverige kvarstår i kommissionens förslag till direktiv.

Mot den bakgrunden anser utskottet att regleringen av snus bör ses som en nationell angelägenhet och att direktivet därmed inte bör omfatta snus.

– Vi anser att kommissionens förslag i sitt nuvarande skick strider mot subsidiaritetsprincipen, säger Anders W Jonsson, ordförande i socialutskottet (C).

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in