Rejäl inbromsning på arbetsmarknaden i vår

By on 14 mars, 2023
Arkivbild

De svenska arbetsgivarna förväntar sig en fortsatt minskad rekryteringstakt och sysselsättningsprognosen inför det andra kvartalet sjunker till +9. Både jämfört med starten av året och på årsbasis är det en drastisk minskning. Tydligast är inbromsningen i finans- och fastighetsbranscherna och i IT-sektorn. Detta visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet.

– Nu börjar lågkonjunkturen märkas i de svenska arbetsgivarnas jobbprognoser, vilket är väntat med tanke på konjunktursvängningen. Tjänstesektorn går in i ett avvaktande läge, samtidigt är sysselsättningsprognosen fortsatt positiv i samtliga branscher och regioner och vi kan konstatera att prognoserna nu är tillbaka ungefär på genomsnittliga nivåer sett över längre tid, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.

Inför det andra kvartalet 2023 lämnar svenska arbetsgivare en sysselsättningsprognos på +9, en minskning med 16 procentenheter jämfört med föregående kvartal och med hela 30 procentenheter på årsbasis. Storföretagen är klart mest pessimistiska medan småföretagarna lämnar en mer optimistisk prognos. Bland de undersökta branscherna ligger hälsa-, sjukvård och Life Science-sektorn i topp med en prognos på +18 procent, medan energibranschen och IT-sektorn med +3 respektive +4 är de branscher som ser ut att få störst problem. IT-sektorn är även den bransch som rasat i särklass mest jämfört med föregående kvartal.

– Vi ser en tydlig avkylningseffekt hos både IT- och energiarbetsgivarna där man förväntar sig mycket liten tillväxt under det kommande kvartalet, medan hälso- och vårdsektorn liksom transportbranschen ser ut att påverkas i betydligt mindre utsträckning. En svalare arbetsmarknad kräver mer av både arbetsgivare och medarbetare och man behöver smart kompetensförsörjning och fortsatta utbildningsinsatser för att minimera de konjunkturrelaterade effekterna, säger Mikael Jansson.

De svenska regionerna lämnar mycket varierande sysselsättningsprognoser även inför det kommande kvartalet och minskningar på årsbasis noteras i samtliga regioner. Mellersta Sverige – Sörmland, Västmanland, Värmland samt Örebro län – förväntar sig en rekryteringstakt på starka +28 procent och även om Stockholm och Uppsala minskar landar prognosen trots allt på positiva +13. Östra Götaland ger en betydligt mer försiktig sysselsättningsprognos på +1, vilket är landets lägsta. I norra Sverige tycks inte det väntade kompetenssuget kommit igång riktigt ännu och jobbprognosen för andra kvartalet är beskedliga +6.

– Nu gäller det för företagen att utveckla sin kompetensstrategi och inventera vilken kompetens som finns och vilken som är avgörande framåt – det är klokt att fortsätta att investera i kompetensutveckling så man står sig i konkurrensen, säger Mikael Jansson.

Utifrån ett europeiskt perspektiv är prognoserna mycket varierande. Schweiz, Norge och Nederländerna ligger på topp-tio globalt med sysselsättningsprognoser på +31 medan Polen, Grekland och Ungern placerar sig längst ner. Globalt har arbetsgivarna i samtliga undersökta länder lämnat positiva prognoser och starkast prognos kommer från Panama och Guatemala med +41 respektive +38. Sverige har den mest dramatiska minskningen av samtliga undersökta länder.

Mätningen utfördes under perioden 2-31 januari, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation kan påverka undersökningen.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: ManpowerGroup

You must be logged in to post a comment Login