Rekommendation för handläggning av halsfluss

By on 22 juni, 2024
Arkivbild

Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023-2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Läkemedelsverket, rekommendationerna för handläggning av halsfluss (faryngotonsillit) i öppenvård.

Rekommendationerna innebär att fler patienter med symptomgivande halsfluss orsakad av grupp A-streptokocker (GAS) kan upptäckas och behandlas. Grupp A-streptokocker (GAS) är bakterier som kan orsaka infektioner som halsfluss, svinkoppor och scharlakansfeber. I sällsynta fall kan GAS ge mycket allvarliga, i värsta fall livshotande, invasiva infektioner (iGAS). De kan ta sig uttryck som sepsis och nekrotiserande fasciit, då hud och mjukdelar angrips.

Halsfluss och andra GAS-orsakade infektioner är smittsamma. Det är vanligt med fall av GAS-orsakade infektioner, inklusive halsfluss, i den nära omgivningen till personer som drabbas av iGAS, exempelvis hos personer som man bor och umgås nära tillsammans med.

Under en längre period har antalet infektioner med GAS och fall av iGAS varit betydligt högre än tidigare. Folkhälsomyndigheten kompletterar därför nu Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid halsfluss med syfte att fler personer med symptomatisk halsfluss, orsakad av GAS, kan identifieras och behandlas.

– Smittsamheten minskar snabbt vid penicillinbehandling av symptomgivande streptokocktonsillit. Avsikten med denna kompletterande rekommendation är att identifiera och behandla fler fall av halsfluss orsakade av GAS, vilket minskar risken för allvarliga iGAS-infektioner som kan utvecklas sekundärt till befintliga GAS-fall, säger Magnus Gisslén, statsepidemiolog.

Den kompletterande rekommendationen kan sammanfattas med att fler personer som har symtom på halsfluss, och som efter läkares undersökning bedöms kunna ha infektion med GAS, bör provtas och, vid positivt provsvar, behandlas. Detta gäller särskilt personer som umgåtts nära, eller bor tillsammans med, någon som har eller nyligen haft infektion med GAS.

Den kompletterande rekommendationen riktar sig till läkare och sjuksköterskor, i första hand inom primärvården.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login