Rekommendationer till allmänheten om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

By on 14 oktober, 2021

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion, ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar.

Den som är fullvaccinerad, som nyligen har haft covid-19 eller som är under 6 år kan efter den 1 november återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk,utan testning, även om vissa symtom kvarstår.

Vaccinationsgraden i befolkningen har ökat och därmed har risken för omfattande smittspridning och sjuklighet i covid-19 minskat. Det är viktigt att rekommendationerna vid symtom inte är mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa, med särskild hänsyn till barns bästa. Det gäller inte minst möjligheten för barn att vara i förskolan och skolan, dessa miljöer spelar en viktig roll för barnens utveckling och välbefinnande.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner generellt under vintersäsongen, särskilt RS-virus och influensa. Både barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion.

– Att stanna hemma när man är sjuk är självklart. Men med de nya rekommendationerna förtydligar vi vikten av att stanna hemma om man får luftvägsinfektioner och ger samtidigt mer vägledning kring när man kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter, säger avdelningschef Britta Björkholm.

De nya rekommendationerna innebär att barn i förskoleåldern (yngre än förskoleklass), de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Det är upp till varje individ att bedöma när man känner sig frisk. Rekommendationen om att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en ny luftvägsinfektion gäller alla personer, oavsett om man är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.

Ovaccinerade rekommenderas även i fortsättningen att testa sig så snart som möjligt vid symtom och stanna hemma i väntan på testresultat. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som är ovaccinerade och som inte haft covid-19 de senaste sex månaderna. Andra grupper som omfattas, oberoende av vaccinationsstatus är till exempel hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, äldreomsorgstagare och patienter i behov av vård och behandling för misstänkt covid-19 .

Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login