Rekordår för mellersta Sverige

By on 13 september, 2022
Arkivbild

Efterfrågan på arbetskraft har varit den högsta någonsin i mellersta Sverige – Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län – under 2022. Det fjärde kvartalet fortsätter starkt och svenska arbetsgivare i regionen rapporterar en sysselsättningstrend på +40 procent, enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Trots orosfaktorer som krig i Ukraina och höga energipriser har arbetsgivare en stark tilltro till förmågan att sysselsätta fler i mellersta Sverige. Generellt är arbetsmarknaden i Sverige stabil och det visar sig också i samtliga regioner, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela +34 procent för fjärde kvartalet. Det är den högsta sysselsättningsprognosen i Europa. Endast Frankrike uppnår samma höga prognos. Starkast utveckling i landet finns i just mellersta Sverige, vars sysselsättningsprognos är 26 procentenheter högre jämfört med det tredje kvartalet – från +14 till +40. Skåne och Blekinge län har den starkaste prognosen på +43 procent. Övriga regioner lämnar något svalare prognoser, men samtliga är positiva.

– Kampen för att hitta och behålla kompetent arbetskraft är fortsatt hård, vilket försvårar rekryteringen både nationellt och globalt. Det skärper vikten av att satsa på intern kompetensutveckling för att inte halka efter i konkurrensen, säger Mikael Jansson.

Främst är det IT-, tech- och kommunikationsbranscherna som förväntar sig att öka sysselsättningen – i Europa ligger arbetsmarknadsprognosen för branschen på +42 procent och i Sverige på +45 procent. Även bank-, finans- och fastighetsbranschen samt parti- och detaljhandeln ser positivt på framtiden med sysselsättningsprognoser på +39 procent.

Mellersta Sverige
Örebronyheter

Källa Manpower Group

You must be logged in to post a comment Login