Rekordhet höst för arbetsmarknaden i mellersta Sverige

Av på 18 september, 2018

Arbetsgivare i mellersta Sverige förväntar sig en rekordhet arbetsmarknad i höst, enligt ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Regionens sysselsättningstrend ärden starkaste i undersökningens historia och ligger på +24 procent för det fjärde kvartalet, ett rejält uppsving från föregående kvartals prognos på +4 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +8 procent.

– En intensiv valrörelse och osäkerhet kring valresultatet har inte minskat optimismen hos arbetsgivarna i mellersta Sverige, som tror på rejält många fler jobbtillfällen under hösten. Kompetensbristen i Sverige är fortsatt stor, och nu behöver frågan om kompetensförsörjning prioriteras, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Rekordprognos för mellersta Sverige
Framför allt är det i mellersta Sverige där jobben väntas finnas i höst. Arbetsgivare i Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län rapporterar regionens starkaste sysselsättningstrend någonsin, på hela +24 procent. Det innebär att arbetsgivare i regionen tror på en rejält ökad jobbtillväxt under hösten, ett markant uppsving från föregående kvartals försiktiga prognos på +4 procent. Motsvarande siffra för samma kvartal föregående år är +16 procent.

Positiv jobbprognos för hela landet
Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ökar med fyra procentenheter från föregående kvartal till +8 procent, den näst starkaste jobbprognosen under de senaste fem åren. Efter flera kvartal av svaga prognoser lämnar även Norrlands arbetsgivare en optimistisk jobbprognos på +8 procent. Av storstadsregionerna förväntas rejält fler jobb i Västsverige, medan Stockholm-Uppsalaregionen och Skåne rapporterar försiktiga jobbprognoser.

Fler jobbtillfällen inom handeln och industrin
Nio av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern lämnar positiva jobbprognoser. De mest optimistiska arbetsgivarna återfinns i såväl tillverkningsindustrin som i parti- och detaljhandeln, med sysselsättningstrender på +16 procent. Även arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen samt byggbranschen lämnar fortsatt starka jobbprognoser.

– Arbetsmarknadsbarometern pekar på ett uppsving för industrin, vilket är goda nyheter om trenden håller i sig. Samtidigt upplever svenska företag i flera branscher att det blir allt svårare att rekrytera. I dag har vi den mest omfattande kompetensbristen i Sverige på 12 år, enligt vår senaste undersökning Talent Shortage, säger Lars Forseth.


Svenska regioners jobbprognoser
1. Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +24 procent
2. Västra Götaland och Hallands län, +11 procent
3. Norrland, +8 procent
4. Östra Götaland, +4 procent
5. Stockholm- och Uppsalaregionen, +3 procent
6. Skåne och Blekinge län, +2 procent

Svenska branscher med starkast jobbprognoser
1. Parti- och detaljhandeln, +16 procent
1. Tillverkningsindustrin, +16 procent
3. Hotell- och restaurangbranschen, +14 procent
4. Byggbranschen, +13 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2018 förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 4 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (82 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +7 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +8 procent

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 15 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har 763 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 44 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in