Rekordhöga priser på åkermark i Sverige

Av på 18 februari, 2017

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, har summerat försäljningen av den åkermark som förmedlats under 2016. Statistiken visar att prisbilden för den mest bördiga åkermarken fortsatt stiga medan mindre bördig åkermark sjunkit marginellt i pris.

År 2016 steg det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige till 122 500 kr per hektar. Det motsvarar en ökning med 5 % jämfört med 2015 och 16 % ökning på fem år. Genomsnittspriset skiljer sig dock avsevärt mellan olika bördighetsklasser.

Den som vill köpa åkermark av det mest bördiga slaget i Sverige får idag betala i genomsnitt 343 000 kr/hektar vilket motsvarar en uppgång med 8 % på ett år och 30 % på fem år. Denna mark, region 1, finns i delar av Skåne och Östergötland. Det är det högsta uppmätta medelvärde sedan LRF Konsult startade sina mätningar av åkermarksprisers utveckling, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

– Sorterar vi endast ut Skånes mest bördiga åkermark är medelpriset 393 000 kr/hektar med toppnoteringar över 550 000 kr/hektar. Fortsatt lågt ränteläge, hög kapitaltäthet, låg omsättningshastighet och det faktum att åkermark är en begränsad tillgång, är faktorer som orsakar ett fortsatt hett tryck på denna typ av mark, säger Markus Helin. Vi kan också konstatera att förändringarna som genomförs av gårdsstöd hittills inte påverkat marknaden nämnvärt.

Den bördiga marken i region 2 som omfattar delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland och delar av Mälardalen steg till 172 000 kr/hektar, vilket också utgör det högsta uppmätta medelvärdet. Det motsvarar en måttlig prisökning med endast 1 %.

Den åkermark som klassas in i region 3, återfinns i stora delar av landet från Skåne och upp till Uppsala. Under 2016 har marknaden i genomsnitt värderat denna åkermark till 120 000 kr/hektar vilket utgör en ökning med 6 % på ett år och 10 % på fem år.

I region 4 ingår åkermark från delar av Skåne och ända upp till Gävleborg. Här har marknaden de senaste fem åren värderat åkermark till ungefär samma pris varje år. Genomsnittspriset gick ner måttliga 2 % till 70 000 kr/ha och har på fem år stigit 3 %. Variationen kring medelvärdet är dock stor där ¾ av den förmedlade åkermarken hamnar inom intervallet 40.000 kr/hektar till 120 000 kr/hektar.

Den minst bördiga marken i södra Sverige, region 5 utom Norrland ligger kvar på precis samma nivå som 2015, nämligen 51 000 kr/hektar. Det kan verka som att marknaden här funnit en hållbar jämviktsnivå men i själva verket är variationen av denna typ av åkermark likaså kraftig kring medelvärdet. Tre fjärdedelar av denna åkermark som hamnar mellan 30 000 kr/hektar och 70 000 kr/hektar, säger Markus Helin.

Den största delen av åkermarken belägen i Norrland faller in i samma bördighetsklass, region 5. Här visar statistiken att prisbilden gått ner 25 % till 16 000 kr/hektar. Det är dock något missvisande eftersom det i 2015 års statistik ligger flertalet stora fina gårdar längs Norrlandskusten som överlåtits och som då drog upp genomsnittspriset. Ett mer rättvisande mått från LRF Konsults statistik, avseende åkermark i Norrland, är att priset sjunkit 6 % på fem år.

Männen köper och kvinnor säljer åkermark
Förutom hur prisbilden rör sig upp och ner visar också LRF Konsults statistik att medelåldern för den som sålt åkermark 2016 var 64 år och att den som köpt åkermark är 50 år.

– Att medelåldern är så pass hög för köpare av åkermark förklaras av att hela 82 % av arealen köpts av någon som sedan tidigare redan äger åkermark, s.k. tillköp, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk, på LRF Konsult.

Statistiken visar vidare att köp av åkermark fortfarande är något som mest män ägnar sig åt. Hela 81 % av alla affärer gjordes upp med män som köpare. På säljarsidan finns kvinnor med i något större utsträckning då 39 % av alla säljare utgörs av kvinnor.

Prognos för 2017
Framtidstron hos Sveriges lantbrukare ökar men fortfarande upplever flertalet att lönsamheten är fortsatt ganska låg. Skillnaden i lönsamhet mellan olika verksamhetsgrenar är stor med den största skillnaden mellan grisköttsproducenter och mjölkproducenter där den sistnämnda verksamhetsgrenen ser ljust på framtiden men fortfarande upplever låg lönsamhet.*

Med tanke på lantbrukets lönsamhetsnivå är det anmärkningsvärt att det på sina håll går att få ut så höga priser för åkermark, säger Jimmy Larsson. Ränteläget är fortsatt lågt, omsättningshastigheten för åkermark är låg och när väl närliggande åkermark blir till salu påverkas köpeskillingen väldigt mycket av vilka närliggande fastighetsägare som är intresserade. Det är ett lågt utbud och efterfrågan är stor. Detta är faktorer som kommer att göra att efterfrågan på bördig åkermark fortsättningsvis kommer vara stor.

LRF Konsults helhetsbedömning är fortsatt stabil prisbild med fortsatt stor spridning kring medelvärdet.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in