Rekordhögt tryck på nödnumret

By on 1 mars, 2023
Foto:SOS Alarm

Allt fler ringer 112, även för icke-akuta vårdärenden. Nästan 4,1 miljoner samtal inkom till nödnumret under 2022 – ett rekordstort antal. Även medelsvarstiderna ökade som en följd av det intensiva trycket. Samtidigt är fortfarande en tredjedel av samtalen till 112 felringningar. Idag överlämnar SOS Alarm den årliga verksamhetsrapporten ”112 i Sverige” till regeringen.

SOS Alarm har ett nytt normalläge med ökat samtalstryck på Sveriges nödnummer 112. Under 2022 ökade de inkomna samtalen med nästan 2 procent jämfört med 2021 och med drygt 20,3 procent sedan 2016 – samtidigt som landets befolkning har ökat med 6 procent sedan dess. Jämfört med tidigare år inkom under förra året fler samtal som handlar om vårdärenden. Samtidigt präglades omvärldsläget av ökad otrygghet och även en viss pandemieffekt finns kvar med större oro hos allmänheten och ett besvärligare bemanningsläge som följd. Detta sammantaget påverkar både antalet inkommande samtal och svarstiderna.

Den genomsnittliga samtalsvolymen omfattade under året över 11 000 samtal per dygn. Andelen felaktiga samtal ligger på en fortsatt hög nivå, av alla besvarade samtal utgjordes nästan 33 procent av samtal som inte borde ringts till nödnumret. Störst andel inom denna kategori står så kallade tysta samtal för, det vill säga när inget samtal kan upprättas.

– Vi ser nya beteendemönster i vårdsamtalen. De både ökar och blir längre och bedömningen blir alltmer komplex. Av alla samtal med vårdrelaterade ärenden bedömdes 22 procent vara icke-akuta vårdbehov, det vill säga ärenden utan behov av akut-ambulans. Dessa samtal hänvisas därför till annan vårdinstans, säger Madeleine Raukas, VD på SOS Alarm.

Hon tillägger att det många gånger handlar om okunskap om vilken vårdinstans som är rätt att ringa eller att man anser att svarstider till exempelvis 1177 eller vårdcentralen är för långa. Under året hade SOS Alarm ett särskilt fokus på information till allmänheten om när man ska ringa 112 och ett proaktivt arbete för att minska icke-akuta samtal till nödnumret, bland annat genom påminnelse om samhällets andra viktiga nummer som 113 13, 114 14 och 1177.

Ökande svarstider under året

Under året ökade även svarstiderna markant. Genomsnittet över helåret låg på 25,6 sekunder. Det är långt över alar­meringsavtalets krav på 8 sekunder och en kraftig försämring jämfört med 2021 då den genomsnittliga svarstiden var 15,4 sekunder.

– Nu är det ett starkt fokus på att åter komma ner till rätt svarstidsnivåer och för detta pågår en rad aktiviteter. Däribland den mest om­fattande rekryteringsinsatsen av SOS-operatörer någonsin, ledarskapsutveckling och utbildningar. Från sista kvartalet 2023 bedömer vi att verksamheten långsiktigt kommer att vara i nivå med uppdra­get för svarstiden, säger Madeleine Raukas och betonar att det allt högre trycket på 112 innebär att verksamheten behöver skalas upp ytterligare och därmed också ersättningen enligt alarmeringsavtalet.

– 112 måste alltid fungera oavsett fredstid, höjd beredskap eller vid krig och vi har en tydlig strategi för detta.

Allmänhetens förtroende för SOS Alarm och nödnumret är fortsatt starkt trots det ökade trycket på verksamheten. Det visar de kvartalsvisa undersökningarna om förtroende som genomförs. 2022 landade förtroendet under helåret på 85,6.

– Det är ett bevis på att allmänheten tycker att SOS Alarm klarar av samhällsuppdraget på ett bra sätt och det är viktigt att slå vakt om detta förtroende, säger Madeleine Raukas.

Sverige
Örebronyheter

Källa: SOS-Alarm

You must be logged in to post a comment Login