Rekordlångt godståg provkörs mellan Tyskland och Sverige

Av på 17 april, 2021

Att öka kapaciteten för godstransporter på järnväg är angeläget. Därför provkörs, lördag 17 april, ett 835 meter långt godståg, på sträckan Maschen–Malmö. Längre tåg ger möjlighet till ökad last vilket bidrar till en hållbar och attraktiv godstrafik på järnväg.

Att köra längre godståg, med ett lok, kan ge ett avsevärt lyft för den klimatsmarta järnvägen. Det är en möjliggörare för att godståget ska kunna bli ett kostnadseffektivt alternativ till vägtransporter. 

Längre godståg bidrar till klimatmålen

I dag tillåter Trafikverket 630 meter långa tåg på de flesta godsstråken. Ett viktigt undantag är Malmbanan mellan Luleå och Narvik där godstågen får vara 750 meter långa. Med en tåglängd på 835 meter kan 55 stycken 45-fots containrar dras, jämfört med 41 stycken vid en tåglängd på det idag tillåtna 630 meter. Med längre tåg, behövs investeringar till förlängning av förbigångsspår, utbyggnad av fler bangårdar, förstärkning på vissa bandelar med mera.

– Det är väl investerade pengar för att uppnå Sveriges mål om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010, menar Trafikverkets projektledare, Michel Gabrielsson.

Längre godståg kan möta det ökade transportbehovet

Trafikverket jobbar med många olika åtgärder för att öka järnvägens kapacitet. Från planering av tidtabeller och förenklad administration till nya stambanor. Ett konkret bidrag med stor effekt, och med jämförelsevis låga investeringskostnader, är att köra längre godståg.

Långa godståg tillåts i flera länder exempelvis i Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike och Schweiz. EU har dessutom beslutat att trafikering av minst 740 meter långa tåg ska vara möjligt på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) senast år 2030.

– Trafikverket uppskattar det goda samarbetet med tyska DB Cargo och danska DB Cargo Scandinavia AS, som möjliggör testkörningen som en del av FR8RAIL II-projektet inom det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet Shift2Rail, säger Michel Gabrielsson.

Högre produktivitet och effektivitet i transportsystemet

Planerade förutsättningar för körningen kan sammanfattas som ett enda lok, tåglängd 835 meter, vagnvikt 2300 ton och hastighet upp till 120 km/h. Tillåten hastighet bestäms dock individuellt för varje delsträcka, beroende på banans signalsystem i kombination med tågets bromsförmåga och vilka vagnar som ingår i godståget.

Provet visar på möjligheter

Provet syftar till att visa på möjligheten att öka kapaciteten med hjälp av längre, tyngre och snabbare godståg inom ramen för vad som är möjligt med ett lok. Gränsen mot ett lok är särskilt intressant då loket med förare är tågoperatörens största kostnad. Det är en fast kostnad per tåg, medan varje extra vagn som kopplas på ger extra intäkter. Inom Shift2Rail planerar Trafikverket för fortsatta tester i Sverige för att visa att mer är möjligt när infrastrukturen anpassats.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Trafikverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in