Rekordmånga preliminärt antagna till höstens polisutbildning

By on 20 juli, 2022
Arkivbild

Omkring 1 000 studenter har preliminärt antagits till höstens utbildningsstart av de olika polisutbildningarna. Polisen har tagit fram flera vägar för att utbilda sig till polis.

 1 071 studenter har preliminärt antagits till höstens olika utbildningsstarter, varav 927 till grundutbildningen och 52 till den verksamhetsintegrerade polisutbildningen. Utöver det startade det i juni även en omgång av den funktionsinriktade polisutbildningen med 92 studenter.

– Det är positivt att många väljer att bli polis och vi ser att intresset är stort för alla våra utbildningsformer. Vi behöver framförallt bli fler poliser ute i lokalpolisområdena, men vi behöver även stärka upp vissa andra funktioner med polisiär befogenhet. Det märks till exempel genom det stora behovet av bland annat analytiker och forensiker, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Prövningen för höstens antagning har ännu inte avslutats, så fler förändringar kan ännu ske gällande antalet. Tre veckor in på utbildningen fastställs det definitiva antalet av hur många som befinner sig i höstens utbildningsomgång.

Flera vägar för att bli polis

Med en föränderlig brottsutveckling behöver polisen säkerställa att myndigheten växer med rätt kompetens för att klara uppdraget.

– Vi ser exempelvis att vi framöver kommer behöva öka ambitionen och utöka antalet platser till den funktionsinriktade polisutbildningen, säger Mattias Dejke, nationell samordnare för tillväxten.

Utöver grundutbildningen till polis har polisen två ytterligare vägar för att bli polis. Den funktionsinriktade polisutbildningen riktar sig till personer med akademisk examen och som ska arbeta inom områden där verksamheten har ett särskilt behov av specialistkompetens med polisiära befogenheter, exempelvis utredare, analytiker och forensiker.

Inom ramen för denna utbildning finns även en verksamhetsintegrerad polisutbildning som riktar sig till civilt anställda inom polisen. Utbildningen genomförs under 2,5 år på distans och sker parallellt med att man fortsätter arbeta i sin tidigare befattning. Därefter genomförs en aspirantutbildning som avslutas med en anställning som polis i ett lokalpolisområde.

Fokus för polisens tillväxt framöver är att bli fler poliser, framförallt ute i lokalpolisområdena. Men i starten av uppdraget att växa med 10 000 polisanställda rekryterade polisen civila kompetenser eftersom det tar tid att utbilda en polis. Alla polisanställda – poliser och civilanställda – är helt avgörande för att klara Polisens komplexa uppdrag.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login