Rekordmånga råttsaneringar i svenska hem

Av på 10 oktober, 2018

När kylan kommer söker sig råttorna inomhus och oktober är den månad då flest försäkringsärenden om råttsanering anmäls. Ökningen av råttor i Sverige har skett explosionsartat de senaste åren och hittills i år har antalet saneringar ökat med 22 procent jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Trygg-Hansa och Nomor.

Sedan 2011 har antalet råttsaneringar ökat kraftigt och 2018 förväntas bli ett rekordår. Förra året genomförde Trygg-Hansas saneringspartner Nomor runt 30 000 råttsaneringar runt om i landet, i år beräknas den siffran landa på över 35 000 saneringar. Hittills i år har Nomor genomfört drygt 26 000 råttsaneringar, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året.

Råttproblemet fortsätter att växa i Sverige och det fullkomligt rasar in skadeanmälningar till oss, toppen kommer troligtvis nu i oktober. Det finns dock ett antal enkla åtgärder som minskar risken för ett ovälkommet besök. Genom att se till att undanröja sådant som ger råttor föda och skydd kan man göra miljön ogästvänlig för dem och förhindra att de bygger bon i anslutning till huset eller i värsta fall tar sig in i huset, säger Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Expertens tips för hur du undviker råttor i din bostad:

 • Plocka bort fallfrukt från trädgården eller innegården.
 • Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
 • Undvik att förvara mat för husdjur utomhus. En del husdjursföda innehåller vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
 • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
 • Skär ner buskage och växtlighet direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar risken för att gnagare tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. En råtta kan ta sig igenom ett hål som är stort som en femkrona.
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation som går in i fastigheten är tätade.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med fastmonterade galler.

Så här kan du veta om du har råttor hemma:

 • Du kan höra dem i golv och väggar.
 • Hål i marken och tydliga gnagmärken på t.ex. dörrkarmar eller portar.
 • Dålig lukt.
 • Råttspillning. Spillningen är svart och ungefär lika stora som olivkärnor. De lämnar ofta spillningen på bestämda, gärna ostörda, platser.

Statistik på antal råttsaneringar som Trygg-Hansa och Nomor genomfört:

2011 6 917
2012 8 363
2013 11 756
2014 15 231
2015 20 051
2016 26 206
2017 31 118
Prognos 2018 35 000

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in