Rekordmånga sökande till yrkeshögskolan

Av på 29 mars, 2022
Antalet kvinnor som söker byggutbildningar inom YH ökar med 9 procent och antalet män som söker utbildningar inom hälso- och sjukvård ökar med 17 procent.
Arkivbild

På fem år har antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan ökat med 82 procent. Samtidigt som SCB rapporterar att fler än någonsin sökt till yrkeshögskolan tror Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson att antalet sökande kommer att fortsätta öka.

Yrkeshögskolan erbjuder eftergymnasiala yrkesutbildningar anpassade efter arbetslivet behov. Utbildningsformen har funnits i tolv år och förknippas ofta med korta utbildningar som leder till jobb.

Idag presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) nya siffror som visar att antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan fortsätter ökade med 2 procent förra året. Antalet sökande per plats har ökat från 2 till 2,2. Vilket är ett tecken på att fler och fler vill gå på yrkeshögskolan, menar generaldirektör Thomas Persson.

– Även om det här är en blygsammare ökning än tidigare år är det ett styrkebesked att yrkeshögskolan fortsätter stadigt uppåt, säger Thomas Persson.

Antalet behöriga sökande ökar inom 10 av 15 utbildningsområden. Störst procentuell ökning har skett inom Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske (34 procent), Friskvård och kroppsvård (27 procent) och inom Hälso- och sjukvård (13 procent). Inom utbildningsområdet Hälso- och sjukvård har den största ökningen skett, 1 800 behöriga sökande fler än året innan.

Fler män söker sig till sjukvården

Yrkeshögskolan har ett uppdrag att arbeta för att bryta könsbundna val. Därför är det ett positivt besked att antalet män med behörighet som söker utbildningar inom Hälso- och sjukvård har ökat med 17 procent på bara ett år. Under samma period har antalet kvinnor med behörighet som söker utbildningar Samhällsbyggnad och byggteknik ökat med 9 procent.

– Alla yrkeshögskolor har i uppdrag att rekrytera jämställt och nu ser vi att deras arbete ger resultat. Det går fortare i vissa branscher än andra, men mycket talar för att vi är på rätt väg, säger generaldirektör Thomas Persson.

Antalet sökande kan fortsätta att öka

Trots den kraftiga ökningen av sökande till yrkeshögskolan de senaste åren tror Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson att det finns goda möjligheter att utvecklingen fortsätter att samma håll.

– Det finns en mycket stark efterfrågan på utbildning redan idag, men jag gör bedömningen att den kommer att öka ytterligare de närmaste åren. Det handlar delvis om att ekonomin är i en återuppbyggnadsfas men framförallt om det nya omställningsstudiestödet som gör det möjligt för fler att studera, säger generaldirektör Thomas Persson.

Den nya statistiken från SCB visar dessutom att 86 000, fler än någonsin tidigare, studerade på yrkeshögskolan under 2021.

Behöriga sökande till yrkeshögskolan per utbildningsområde 2021 samt procentuell förändring jämfört med 2016 2016 2021 Förändring jämfört med 2016
Ekonomi, administration och försäljning 11948 23001 93%
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 8464 15953 88%
Samhällsbyggnad och byggteknik 4113 11147 171%
Teknik och tillverkning 4871 10329 112%
Data/IT 3672 9071 147%
Kultur, media och design 2555 4768 87%
Hotell, restaurang och turism 1670 3532 111%
Transporttjänster 2963 3200 8%
Pedagogik och undervisning 688 2333 239%
Juridik 407 1581 288%
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 1236 1557 26%
Journalistik och information 634 1312 107%
Friskvård och kroppsvård 314 658 110%
Säkerhetstjänster 184 580 215%
Övrigt 198 388 96%
Totalt 39041 71071 82%

Sverige
Örebronyheter

Källa Myndigheten för yrkeshögskolan

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in