Rekordmånga tjänstemän får nytt jobb

Av på 4 juli, 2021
Arkivbild

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska och för tjänstemän inom det privata näringslivet ser framtiden ljus ut. Arbetsmarknadsstatistik från omställningsaktören TRR visar att betydligt färre tjänstemän har blivit uppsagda under andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020.

TRRs kvartalsrapport visar också att hela 4 502 tjänstemän har gått vidare till nytt arbete, påbörjat studier eller startat företag, vilket är en ökning med 66 procent.

Under pandemiåret 2020 var drygt 25 000 tjänstemän inskrivna hos TRR. Men redan under första kvartalet i år lämnade drygt 5 300 tjänstemän TRR för en ny positiv sysselsättning. Och den positiva trenden fortsätter, under det andra kvartalet 2021 har 4 502 tjänstemän fått nytt arbete, startat företag eller påbörjat studier. Det är den högsta siffran för andra kvartalet i TRR historia. Sammanslaget under året (2021) har totalt 9 820 tjänstemän lämnat TRR för en positiv lösning.

– Att fler tjänstemän kommer ut i nytt arbete är ett kvitto på att en större andel företag nu börjat återhämta sig trots pandemin. Dessutom har de branscher som drabbats hårdast under pandemin börjat anställa nu när restriktionerna i samhället börjar lättas, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Färre som söker stöd av TRR jämfört med samma period förra året

Under kvartal två har antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd hos TRR minskat något jämfört med motsvarande period 2020. Under perioden april till och med juni har TRR tagit emot 3 088 uppsagda tjänstemän, vilket är en tredjedel av antalet som sökte stöd under samma period 2020 (9 288 st).

TRRs arbetsmarknadsstatistik för andra kvartalet visar även att fler långtidsarbetslösa gått vidare till en positiv lösning jämfört med samma period 2020. Av de tjänstemän som fått stöd av TRR och gått vidare till nytt arbete, startat företag eller påbörjat studier, är det 16 procent som varit utan arbete i ett år eller längre.

– Kompetensutveckling är en nyckel till framgångsrika omställningar. Att bredda eller spetsa till sina befintliga kunskaper gynnar både arbetsgivare och tjänstemän och bidrar till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Att vi nu ser att fler som varit utan arbete i ett år eller längre gått vidare till studier, nytt jobb eller startat företag visar att rörlighet kombinerat med kompetensutveckling ger en sund arbetsmarknad, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Handel och försäljning rekryterar flest tjänstemän

Handel och försäljning är fortfarande den bransch där flest blir uppsagda, och samtidigt är det den bransch som anställer flest tjänstemän. Det har växt fram nya anställningsbehov inom vissa delar av handeln, exempelvis inom; e-handel, inredning och bygghandel. Näst efter handel och försäljning anställer offentlig sektor flest tjänstemän följt av IT-branschen.

Fortsatt stort intresse för studier

Bland uppsagda tjänstemän finns fortfarande ett stort intresse för studier även om antalet utbildningar som startar under kvartal två normalt är färre än under de kvartal som innefattar start av höst- och vårtermin. 4,8 procent av de tjänstemän som hittat en ny lösning påbörjade studier under kvartalet. Bland utbildningar ligger hälso- och sjukvård i topp följt av transporttjänster, som tagit sig upp på listan för första gången.

Arbetsmarknadsstatistik från TRR, sammanfattning för perioden april-juni 2021

3 088 tjänstemän har sökt stöd hos TRR, mot 9 288 samma period 2020.

Under kvartalet gick totalt 4 502 tjänstemän vidare till ny anställning, påbörjade studier eller startade eget företag med stöd från TRR.

94 procent av de aktivt arbetssökande som avslutat sin omställning hos TRR fick en positiv lösning under kvartalet. Av dem som fått en positiv lösning:

fick ~88 procent ett nytt arbete
startade ~7 procent ett företag
valde ~5 procent att studera

De branscher som rekryterat flest tjänstemän:

1. Handel & Försäljning

2. Offentlig sektor

3. IT

4. Bygg/Anläggning/Fastighet

5. Service & Tjänster

De branscher som sagt upp flest tjänstemän:

1. Handel & Försäljning

2. Bygg/Anläggning/Fastighet

3. Finans/Försäkring/Ekonomi

4. Rekrytering/Bemanning

5. IT 

Vanligaste befattningarna bland dem som fick nytt arbete:

1. Projektledare

2. Administratör

3. Konsult

4. Säljare

5. Ekonomiassistent

Vanligaste utbildningarna bland dem som valt att studera:

1. Hälso- och sjukvård

2. IT

3. Pedagogik och lärarutbildning

4. Företagsekonomi, handel och administration

5. Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

Regionalt
Örebronyheter

Källa TRR

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in