Rekordmånga turister från Tyskland och Nederländerna på Sveriges campingplatser i september

By on 19 november, 2021
Foto: SCR Svensk Camping/Anna Hult

Nya preliminära siffror från SCB/Tillväxtverket för september visar på en stark avslutning av årets första nio månader för Sveriges campingplatser. Gästnätterna har under 2021 ökat med 17 procent jämfört med 2020. Logiintäkterna har under samma period ökat med 26 procent och uppgick till 2 miljarder kronor.

– Sveriges campingplatser har haft en varierad men över lag bra säsong och som på flera håll till och med är bättre än rekordåret 2019. Variationen är dock stor, campingplatsens läge och destinationens attraktionskraft har i många fall varit avgörande, säger Peter Jansson, tf vd SCR Svensk Camping

I september var antalet gästnätter 8 procent högre än samma månad 2019 före pandemin och de internationella gästnätterna ökade mest. Nederländerna som normalt är Sveriges tredje största utlandsmarknad ökade med 121 procent i september och den tyska marknaden ökade med 35 procent i september jämfört med samma period 2019. Totalt uppgick antalet gästnätter till 693 000 i september 2021.

– Vi räknar med att vi närmar oss 15 miljoner gästnätter för helåret vilket innebär en förbättring med cirka 2 miljoner gästnätter jämfört med 2020, säger Peter Jansson. Nu förbereder många av våra 300 medlemsföretag för en vintersäsong som blir allt viktigare, säger Peter Jansson. 

Det ökade husbilsanvändandet är en av anledningarna till att fler upplever den svenska vintern med campingplatsen som bas. Av de 300 campingplatser som är medlemmar i SCR Svensk Camping har cirka 150 öppet året runt.

Januari till och med september

Totalt uppgår antalet gästnätter på Sveriges campingplatser fram till och med september till 14,1 miljoner. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2020.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Svensk Camping
Siffrorna från SCB är preliminära och presenterades den 4:e november. Den slutliga statistiken för 2021 släpps i april 2022.

You must be logged in to post a comment Login