Rekordövertag för säljarna på bostadsmarknaden

Av på 16 april, 2021
Arkivbild.

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar en mycket het bostadsmarknad där efterfrågan stärkts ytterligare. Fördelen för säljarna på marknaden ligger nu på en rekordnivå – över toppåret 2017.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 424 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 7,72 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,99 när samma fråga ställdes i januari och 4,25 i april 2020. Det är alltså en mycket tydlig fördel för säljarna och siffran är nu högre än tidigare toppen i april 2017 (7,31).

– Det är en väldigt het marknad vi har just nu. Efterfrågan är väldigt stark, priserna stiger och många upplever att utbudet är litet. Samtidigt möts säljare och köpare och det görs rekordmycket affärer. Många brukar prata om 2017 som ett rekordår på bostadsmarknaden men nu ligger vi på en högre nivå både i fördel för säljarna och antal affärer, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

– Låg ränta ligger i grunden men sedan är det Corona-effekten med stort fokus på bostaden som håller sig och sticker ut just nu. Vi har ungefär samma tendens i hela landet men vi ser skillnader mellan olika bostadstyper. Efterfrågan är absolut starkast på villor och större bostadsrätter medan den är lite svagare på mindre lägenheter, fortsätter Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Säljarnas övertag på marknaden är tydligt i alla segment i landet men högst i Stor-Malmö (8,81) och lägst i segmentet ”Större ort” (7).

Fördel för säljarna på nyproduktionsmarknaden – småhus hetast

Mäklarna fick även svara på en specifik fråga om nyproduktionsmarknaden. Även när det gäller nyproduktion ökar fördelen för säljarna i april (5,72) jämfört med januari (5,16) och april förra året (4,25).

Efterfrågan på nyproduktion har inte varit så här hög tidigare, under de två år vi ställt frågan. Det är en naturlig utveckling då stigande efterfrågan och priser på bostäder generellt är de största drivkrafterna även för efterfrågan på nyproducerade bostäder. Vi ser att det finns en stor brist på är småhus så det är något att satsa på för alla bostadsutvecklare. Småhus som äganderätter eller i bostadsrättsform med egen trädgård kommer att vara rätt för lång tid framöver, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Resultat från Mäklarpanelen april 2021:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Totalmarknad April Jan Dec Okt Aug Jun Apr Jan Dec Okt Aug Jun Apr
Riks 7,72 6,99 6,7 6,97 6,41 5,22 4,25 5,59 5,08 5,17 5,05 4,72 4,52
Stor-Stockholm 7,71 7,07 6,59 7,11 5,94 4,72 3,41 5,6 5,06 4,59 4,33 4,13 3,8
Stor-Göteborg 7,43 6,89 6,26 6,97 6,41 5,29 3,84 5,94 4,86 5,42 4,92 4,64 3,92
Stor-Malmö 8,81 7,92 7,13 7,17 7,29 5,48 4,83 7 6,19 6 5,61 5,59 5,26
Större ort 7 6,63 5,98 6,91 6,48 4,78 4,23 5 4,55 4,91 4,97 4,45 4,15
Mellanstor ort 7,92 6,8 6,93 6,83 6,43 5,5 4,74 5,56 5,16 5,09 5,34 4,94 4,89
Mindre ort 7,77 7,06 6,88 6,95 6,5 5,5 4,55 5,44 5,18 5,55 5,42 5,02 5,19

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Nyproduktion April Jan Dec Okt Aug Jun April Jan Dec Okt Aug Juni April
Riks 5,72 5,16 4,89 4,92 4,78 3,99 3,83 4,35 4,05 3,71 3,45 3,28 3,15
Stor-Stockholm 5,97 5,06 4,76 4,66 4,4 3,24 3,22 4,23 3,52 2,96 2,15 2,65 2,17
Stor-Göteborg 5,14 5,54 4,63 5,57 4,33 4,2 4,06 4,68 4,5 3,73 3,4 2,87 2,75
Stor-Malmö 6,63 5,71 6 5,88 4,75 3,17 3,56 4,91 4 5,12 5,18 4,4 4,38
Större ort 5,06 4,38 4,47 4,08 4,55 4,09 4,19 4,28 3,5 3,13 3,46 3,29 2,75
Mellanstor ort 5,79 5,07 5 5,17 5,33 4,84 4,39 4,06 5,08 4,48 3,82 3,77 4,06
Mindre ort 5,74 5,35 4,88 4,64 4,78 4,03 3,72 4,48 3,93 4,03 4,66 3,55 4,09

Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 8-14 april 2021 och totalt svarade 424 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Fastighetsbyrån 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in