Rekordsiffran 238 000 unga vuxna ofrivilligt hemmaboende

By on 16 november, 2019
Ola Palmgren, Hyresgästföreningen

238 000 unga i åldrarna 20-27 bor hemma hos sina föräldrar trots att de hellre skulle vilja bo på annat sätt. Det visar Hyresgästföreningens nya rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2019. Det är den högst uppmätta andelen sedan den första undersökningen gjordes 1997.

27 procent av Sveriges unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar. Det är den högst uppmätta andelen sedan den första undersökningen gjordes 1997, då motsvarande andel var 15 procent. Det handlar om 280 000 personer i åldrarna 20-27 som bor hemma.

Det är galet att så många unga vuxna faktiskt inte har möjlighet att påbörja vuxenlivet på riktigt. Den här rapporten visar svart på vitt att bostadsbristen hindrar unga från att flytta till utbildning och jobb, eller att bilda familj. Det skapar inte bara otrygghet och ofrihet, utan får också konsekvenser för arbetsmarknaden och samhället i stort, säger Ola Palmgren, talesperson för ungas boende.

Drygt 85 procent, alltså 238 000, av de som bor hos sina föräldrar skulle vilja flytta hemifrån det närmaste året. Drygt var fjärde ung vuxen tvekar inför att skaffa barn på grund av boendesituationen. Bostadsbristen är dessutom anledningen till att en av tre unga, 311 000 personer, tvekar inför att flytta till en annan ort.

De senaste 10 åren har ungdomsarbetslösheten sjunkit med 33 procent samtidigt som antalet ofrivilligt hemmaboende vuxit med 29 procent. Något är snett på bostadsmarknaden, det går inte ihop, säger Ola Palmgren.

Undersökningen visar också att även de unga vuxna som har flyttat hemifrån har relativt hög ekonomisk utsatthet. 35 procent av de unga som har flyttat hemifrån, alltså 221 000, har inkomster som ligger under Konsumentverkets basnivå (6350 kr i månaden efter att boende är betalt). 129 000 unga vuxna, lever dessutom under den gräns som Kronofogden har som lägstanivå att behålla vid skuldsanering (4923 kr i månaden efter att boende är betalt).

Trots att bostadsbyggandet legat på relativt höga nivåer under de senaste åren har antalet ofrivilligt hemmaboende vuxit. Nu har bostadsbyggandet stannat av. Hyresgästföreningen föreslår tre åtgärder för att vända utvecklingen.

  • 1.Inför kommunala bostadsgarantier för unga: genom att låta unga utan egen bostad få förtur till hyresrätter i bostadskön.
  • 2.Reformera bostadsbidraget.
  • 3.Stärk den statliga finansieringen för byggandet av hyresrätter.

– Politikerna har skapat den här situationen genom att inte göra tillräckligt under närmare 30 år, och nu är det dom som behöver städa upp. På kort sikt kan kommunerna prioritera att vi unga får gå före i bostadskön. Sen behöver bostadsbidragen uppdateras så unga kan söka dem. Men i slutändan måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av byggandet, säger Palmgren.

Bostadsgaranti för unga vuxna

En bostadsgaranti för unga vuxna upp till 25 år är ett av flera verktyg för att fler unga ska få möjlighet att flytta hemifrån. Det handlar framför allt om att kommunerna har ett ansvar att få fram de bostäder det finns störst behov av.

Framgångsrika varianter på bostadsgaranti eller riktade kösystem för unga har prövats i flera kommuner, bland annat Sundbyberg och Helsingborg. I Sundbyberg garanterades till exempel alla mellan 16-25 år som var skrivna i kommunen, ställt sig i bostadskön när de var 16 år och hade en inkomst ett förstahandskontrakt senast när de fyllde 25 år.

Effekten av dessa insatser blir dubbel: de kommunala bostadsbolagen får i uppdrag att möjliggöra fler bostäder och styr därmed tydligare produktionen mot bostäder som unga vuxna kan efterfråga och fler unga vuxna får därmed möjlighet att starta sina vuxenliv på riktigt. Det blir en vinst både för individ och samhälle.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Hyresgästföreningen
Fakta om rapporten
Hyresgästföreningen har undersökt hur unga vuxna bor vartannat år sedan 1997, detta är tolfte gången undersökningen genomförs.
Undersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen under 2019. Undersökningen har i år genomförts via en webbpanel. Urvalet är uppdelat på fyra grupper; Malmö/Lund, Göteborg, Stockholm och övriga riket. Enkätmaterialet har kompletterats med öppen statistik från SCB och Boverket.
Urvalet består av unga vuxna mellan 20 till 27 år som är anslutna till en webbpanel. Panelen är en mixad panel som rekryterats med olika metoder. Målsättningen med urvalet var att för målgruppen få en så representativ sammansättning som möjligt. För att säkerställa att respondenterna motsvarar populationen av unga vuxna i Sverige har kvoter därför skapats för kön, ålder, geografi och sysselsättning. I varje kvot har samma andel som befolkningen består av samlats in. Dessutom har resultatet i efterhand viktats för att få en fördelning som stämmer med befolkningen.

You must be logged in to post a comment Login