Rekordsommar för flygfotograferna

By on 9 november, 2018

Lantmäteriets flygfotografer har haft en svettig sommar, det klara vädret med många molnfria dagar gav nämligen perfekta förutsättningar för att ta flygbilder av hög kvalitet.

– Vi fotograferade halva Sveriges yta, jag kan inte minnas att vi någonsin hunnit så mycket på en sommar, säger flygfotografen Rolf Kulla.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige och en normal sommar brukar man hinna flygfotografera ungefär en tredjedel av landets yta. Fotograferingen sker under sommarhalvåret och för att bilderna ska bli bra krävs blå himmel.

Den gångna sommarens många molnfria dagar gjorde att man hann ta fler flygbilder än vanligt.

– Vi har fotograferat i princip halva landets yta. Dessutom satte vi in extra resurser för att fotografera de områden som var värst drabbade av skogsbränder. De bilderna används för att kartlägga konsekvenserna av bränderna, säger Rolf Kulla.

Gamla och nya flygbilder tillgängliga för alla
Lantmäteriets detaljerade flygbilder används bland annat som underlag för olika kartor i samhällsplaneringen och i söktjänster på nätet.

I myndighetens arkiv finns flygbilder ända från 1930-talet. Ett omfattande arbete pågår med att skanna in gamla flygbilder och göra dem tillgängliga digitalt.

Många av flygbilderna, både gamla och nya, finns att se på Lantmäteriets webbplats.

Bild från Lantmäteriets flygfotografering av skogsbranden i Enskogen, Gävleborgs län, tagen 31 augusti 2018.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login