Rekordstor ekologisk spannmålsskörd 2019

By on 27 juni, 2020
Genrebild, höstvete. Foto: Sandra Furulund.

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 403 300 ton under 2019. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar nästan 7 procent av den totala spannmålsskörden.

Jämfört med 2018, då torkan och värmen ledde till missväxt, blev den ekologiska spannmålsskörd mer än dubbelt så stor under 2019. Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren är det en ökning med 52 procent. Den ekologiska höstveteskörden ökade mest jämfört med 2018 och uppgick till 134 100 ton under 2019.

Arealerna med spannmål som var godkända för produktion av grödor som kan säljas med ekologisk märkning har pendlat mellan 80 000 och 90 000 hektar under de fem föregående åren, men nådde rekordnivån 106 100 hektar under 2019. Under samma period har andelen av höstvete ökat, som är den mest högavkastande grödan bland spannmålsgrödorna.

Ekologiskt odlade oljeväxter ökade också
Totalskörden av raps och rybs som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning blev 14 000 ton under 2019. Merparten utgörs av höstraps som skattas till 12 800 ton, en ökning med 54 procent jämfört med 2018. Men den ekologiska höstrapsskörden är mindre än motsvarande skörd från år 2017, som då nådde 15 400 ton.

Ekologisk matpotatis i nivå med 2018
Totalskörden av matpotatis godkänd för försäljning med ekologisk märkning beräknas för riket till 35 900 ton, vilket är i nivå med 2018 års resultat. Störst omfattning hade odlingen i Västra Götalands, Skåne och Gotlands län. Nästan 10 procent av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2019.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login