Rekordstor ekologisk spannmålsskörd ifjol

Av på 24 juni, 2021
Foto: Urban Wigert

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 421 200 ton under 2020. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar 7 procent av den totala spannmålsskörden.

Förra årets ekologiska spannmålsskörd var 4 procent större än under 2019, främst en effekt av att arealen ökade med 9 procent. Havrearealen ökade mest, och totalskörden av ekologiskt odlad havre godkänd för försäljning med ekologisk märkning utgjorde under 2020 mer än 17 procent av den totala havreskörden.

Skörden av ekologiskt odlade oljeväxter ökade också

Totalskörden av raps och rybs som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning blev 15 900 ton under 2020. Merparten utgörs av 14 600 ton höstraps, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Men 2020 års ekologiska höstrapsskörd når inte riktigt rekordet på 15 400 ton från år 2017.

Totalskörden av ekologiskt odlade ärter minskade

Hektarskördarna av ekologiskt odlade ärter och åkerbönor minskade under 2020, jämfört med skördeutfallet under 2019. Totalskörden av ekologiskt odlade ärter minskade också, medan totalskörden av åkerbönor var på samma nivå som 2019.

Mer än 7 procent av landets totala matpotatisskörd ekologiskt odlad

Totalskörden av matpotatis godkänd för försäljning med ekologisk märkning beräknas för riket till 38 400 ton, vilket är i nivå med 2019 års resultat. Störst omfattning hade odlingen i Västra Götalands, Skåne och Gotlands län. Drygt 10 procent av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2020.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in